τουρισμός

«Διακοπές που σου αλλάζουν τη ζωή»: Η νέα καμπάνια της Ελλάδας 

eot_kampania

«Ελλάδα… διακοπές που σου αλλάζουν τη ζωή» είναι το κεντρικό μήνυμα που στέλνει η χώρα μας για να προσελκύσει επισκέπτες από το εξωτερικό, μέσα από τη νέα διαφημιστική της καμπάνια. Η καμπάνια παρουσιάστηκε το πρωί της Πέμπτης 11 Μαΐου, στην αίθουσα συνεντεύξεων του ΕΟΤ, παρουσία του υπουργού Τουρισμού, Βασίλη Κικίλια, της προέδρου του ΕΟΤ, Άντζελας

Read More

Έναρξη της τουριστικής σεζόν για όλη τη χώρα το τριήμερο της Πρωτομαγιάς

Σαντορίνη

Με πολλά χαμόγελα για τον τουριστικό κλάδο κλείνει η περίοδος των εορτών του Πάσχα, καθώς οι πληρότητες κυμάνθηκαν από 90 μέχρι και 100%, ενώ η έλευση της Πρωτομαγιάς σηματοδοτεί και την έναρξη της σεζόν για όλη τη χώρα, με όλα τα σημάδια να είναι περισσότερο από ευοίωνα για το 2023.  «Το Πάσχα ήταν ανοιχτά το

Read More

Guardian: “Θεαματική η τουριστική ανάπτυξη της Ελλάδας”

νησιά-τουρισμός

Διθυραμβικά σχόλια για την Ελλάδα και τον τομέα της ανάπτυξης του τουρισμού έγραψε ο Guardian, ενώ ο Βασίλης Κικίλιας που μίλησε στην εφημερίδα τόνισε ότι οι Βρετανοί πρωτοστατούν στο τουριστικό ρεύμα προς τη χώρα μας. Στη θεαματική ανάκαμψη της Ελλάδας στον τομέα του τουρισμού αναφέρεται ο Guardian. Η εφημερίδα στην οποία μίλησε και ο Βασίλης Κικίλιας, σημείωσε ότι το 2022

Read More

Guardian για Ελλάδα: «Θεαματική η τουριστική ανάπτυξή της»

Ôï íçóß ôçò Óáíôïñßíçò,áðïôåëåß Ýíáí áðü ôïõò ðéï äçìïöéëÞò ôïõñéóôéêïýò ðñïïñéóìïýò êáé ü÷é Üäéêá.Ç éäéáéôåñüôçôá ôïõ çöáéóôéïãåíïýò ôïðßïõ êáé êáé ôï áðÝñáíôï êõêëáäßôéêï ãáëÜæéï,áëëÜ êõñßùò ôï ìïíáäéêü çëéïâáóßëåìá,ðñïóåëêýïõí êÜèå ÷ñüíï åêáôïììýñéá ôïõñéóôþí áðü üëï ôïí êüóìï.ÖÝôïò ìåôÜ ôçí Üñóç ôùí ìåôáêéíÞóåùí ëüãù ôçò ðáíäçìßáò ôïõ êïñïíïúïý,ôï íçóß åßíáé ðáíÝôïéìï ãéá íá õðïäå÷èÝé ìå üëá ôá ðñïâëåðüìåíá ìÝôñá áóöáëåßáò êáé ðÜëé ôïõò ôïõñßóôåò ðïõ èá åðéëÝîðïõí íá ôï åðéóêåõèïýí.Óôéãìéüôõðá áðü ôçí ÊáëíôÝñá óôá ÖçñÜ, ÊõñéáêÞ 14 Éïõíßïõ 2020  (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Διθυραμβικά σχόλια για την Ελλάδα και τον τομέα της ανάπτυξης του τουρισμού έγραψε ο Guardian, ενώ ο Βασίλης Κικίλιας που μίλησε στην εφημερίδα τόνισε ότι οι Βρετανοί πρωτοστατούν στο τουριστικό ρεύμα προς τη χώρα μας.  Στη θεαματική ανάκαμψη της Ελλάδας στον τομέα του τουρισμού αναφέρεται ο Guardian. Η εφημερίδα στην οποία μίλησε και ο Βασίλης Κικίλιας, σημείωσε ότι το 2022

Read More

Η Ελλάδα προωθεί εναλλακτικές μορφές τουρισμού που προστατεύουν το περιβάλλον

Tilos

Σύμφωνα με τις πρόσφατες τάσεις, η Ελλάδα επενδύει σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού και στοχεύει στη συνεχώς αυξανόμενη αγορά ευεξίας, δήλωσε η Πρόεδρος του ΕΟΤ, Άντζελα Γκερέκου, κατά την τελετή βράβευσης του προγράμματος EU ECO-TANDEM στο Μιλάνο της Ιταλίας.  Η Πρόεδρος του ΕΟΤ,  Άντζελα Γκερέκου (Photo: Visit Greece) Η κα Γκερέκου είπε ότι είναι ζωτικής σημασίας να

Read More

Τουρισμός για όλους: 125.000 νέοι δικαιούχοι αποκτούν την ψηφιακή κάρτα

Τουρισμός για όλους

Βασίλης Κικίλιας: «Στηρίζουμε τους συμπολίτες μας που δεν μπορούν ή δεν έχουν» Στις 125.000 ανέρχονται οι νέοι δικαιούχοι που αποκτούν άμεσα την ψηφιακή κάρτα του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους» του υπουργείου Τουρισμού. Οι νέοι δικαιούχοι προστίθενται στους ήδη 275.000, φτάνοντας συνολικά τους 400.000. Υπενθυμίζεται ότι οι νέοι 125.000 δικαιούχοι θα μπορούν να ενεργοποιήσουν και στη συνέχεια

Read More

Οι Δανοί τουρίστες επιλέγουν την Κρήτη!

Κρήτη-Μπάλος

Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στη διεθνή έκθεση τουρισμού Quality Travel Fair.  Η Κρήτη παραμένει σταθερά αγαπημένος προορισμός των Δανών, οι οποίοι την επιλέγουν επανειλημμένα για τις διακοπές τους, με ιδιαίτερη προτίμηση στη γαστρονομία, τη φύση, τον πολιτισμό και τις δραστηριότητες στην ύπαιθρο. Αυτό είναι το μήνυμα και συμπέρασμα από τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης στη διεθνή έκθεση τουρισμού

Read More

«Επανεξετάζοντας τον Τουρισμό» – Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2022

World_Tourism_Day

Η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού εορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία, η οποία καθορίσθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού το 1970. Κύριος στόχος του εορτασμού αυτού είναι η ανάδειξη της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και πολιτικής συμβολής του τουρισμού στην ευδαιμονία της διεθνούς κοινότητας. Το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού 2022 είναι «Να ξανασκεφτούμε τον τουρισμό». “H Παγκόσμια

Read More

Αύξηση στις αφίξεις ξένων επισκεπτών και παράταση της τουριστικής περιόδου

Τουρισμός

Παρά τις δύσκολες συνθήκες (οικονομία, ενέργεια, υγεία, πόλεμος), τον Αύγουστο σημειώθηκε αύξηση κατά 17% στις αφίξεις στα νησιά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου το πρώτο 7ήμερο, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, όπως πρόσφατα δήλωσε ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας ενώ το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου προστέθηκαν στους ταξιδιώτες και αυτοί του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού

Read More

Αττική: Με μια λέξη … Πολιτισμός!

AtticaCultureInAWord

Σε συνέχεια της πολυβραβευμένης πορείας του οπτικοακουστικού υλικού τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Αττικής, η περιφέρεια παρουσιάζει στο διεθνές ταξιδιωτικό κοινό, ένα νέο βίντεο για την προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού στην Αττική, με τίτλο: “Attica. Culture in a Word”. To νέο βίντεο παρουσιάζει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που διαθέτει η Αττική ως ταξιδιωτικός προορισμός στη μετα-COVID-19 εποχή, δίνοντας έμφαση

Read More