Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων

«Παραδοσιακά επαγγέλματα και τέχνες στη σύγχρονη τεχνική εκπαίδευση»

sivitanidios

Σήμερα, Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου, στις 13:30, στο μουσείο της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, διοργάνωσε από κοινού με τη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, ενημερωτική συνάντηση με θέμα «Παραδοσιακά επαγγέλματα και τέχνες στη σύγχρονη τεχνική εκπαίδευση». Η εκδήλωση είχε στόχο την ανάδειξη της αξίας των

Read More