προσδόκιμο ζωής

ΟΟΣΑ: Οι Έλληνες ζουν περισσότερο από τους άλλους Ευρωπαίους

μακροζωΐα

Το προσδόκιμο ζωής των Ελλήνων είναι 81,4 χρόνια, λίγο υψηλότερο από το μέσο όρο των Ευρωπαίων.  Αυτό είναι το θετικό στοιχείο από το προφίλ του Έλληνα όπως προκύπτει από τη μεγάλη πανευρωπαϊκή έκθεση «Η κατάσταση της υγείας στην ΕΕ: Ελλάδα, Προφίλ Υγείας 2019», που εκπονήθηκε από τον ΟΟΣΑ και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα Συστήματα και τις Πολιτικές

Read More