περιοδικός πίνακας

Νέα διάκριση για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης πέτυχε για μια ακόμη φορά μια σημαντική διεθνή διάκριση:  οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές του Τμήματος Χημείας, Δρ. Μιχάλης Τερζίδης και Δρ. Σωτήρης Ευγενίδης, συμπεριλήφθηκαν στον Περιοδικό Πίνακα Νέων Χημικών από τη Διεθνή Ένωση Καθαρής και Εφαρμοσμένης Χημείας (International Union of Pure and Applied Chemistry – IUPAC).   Μάλιστα, το Τμήμα Χημείας του ΑΠΘ αποτελεί το μοναδικό

Read More