αντασφαλιστική κάλυψη

16th Hydra Meeting: Οι ασφαλιστές ψάχνουν τη σωστή “συνταγή”

insurace-tabs

H εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Κοινοτικής Οδηγίας Solvency II, στόχος της οποίας είναι μεταξύ άλλων η καθιέρωση προτύπων στη διαχείριση κινδύνων, μειώνει το χρόνο μίας αγοράς χαμηλών «soft» ασφαλίστρων.  Σ’ αυτές τις συνθήκες οι ασφαλιστικές εταιρίες πρέπει να συνδυάσουν την παροχή προϊόντων προσιτών προς τον πελάτη με την διατήρηση της βιωσιμότητας τους. Ουσιαστικός οφείλει να είναι

Read More