Τι αλλάζει στον θεσμό του Προσωπικού Γιατρού

agapidaki_3

Είναι η 3η απόπειρα καθιέρωσης του θεσμού του Προσωπικού Γιατρού (η 2η έγινε επί ΣΥΡΙΙΖΑ κ η 2η περίπου 1,5 χρόνο πριν επί ΝΔ) και αυτή τη φορά η κυβέρνηση και υπουργείο Υγείας φαίνεται να κάνουν αρκετές παρεμβάσεις (όπως αυτή του Συντονιστή Φροντίδας – Patient Navigator), και να δίνουν κάποια οικονομικά κίνητρα στους γιατρούς, χωρίς όμως να είναι και πάλι σίγουρη η ανταπόκριση του ιατρικού κόσμου στις μεταρρυθμίσεις που σχεδιάζονται.

Ειδικότερα, τις πρώτες βασικές παρεμβάσεις σχετικά με τη μεταρρύθμιση που σχεδιάζει να υλοποιήσει άμεσα το υπουργείο Υγείας και έχει ως στόχο να αυξήσει τον αριθμό των Παθολόγων και των Γενικών Ιατρών στη χώρα μας αλλά και να ενισχύσει τον θεσμό του Προσωπικού Ιατρού, παρουσίασε σήμερα το πρωί (Παρασκευή 20/10) η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, στους συντάκτες του υγειονομικού ρεπορτάζ, αναφερόμενη μόνο στις γενικές αλλαγές της μεταρρύθμισης που προωθούνται, χωρίς να αποκαλύψει ειδικότερες ‘τεχνικές’ λεπτομέρειες.

Ειδικότερα, επεσήμανε ότι μόλις το 6% των αποφοίτων των ιατρικών σχολών στη χώρα μας επιλέγει την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής και της Παθολογίας, ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 26%. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να βγαίνουν άγονες οι προκηρύξεις και να υπάρχουν πολλές κενές θέσεις Παθολόγων και Γενικών Ιατρών τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα. Είναι λοιπόν αναγκαίο να δοθούν κίνητρα, ώστε να έχουμε περισσότερους ιατρούς αυτών των ειδικοτήτων στη χώρα μας.

Κίνητρα σε νέους γιατρούς να επιλέξουν Γενική Ιατρική ή Παθολογία

«Σήμερα, κάνουμε ένα σπουδαίο βήμα για να αλλάξουμε ακριβώς αυτό το δεδομένο: δίνουμε ισχυρά κίνητρα -τα οποία δεν είναι μόνο οικονομικά τους- παρέχοντας τη δυνατότητα στους νέους γιατρούς της χώρας μας να επιλέξουν την Ελλάδα, την πατρίδα τους ως μία χώρα, η οποία τους δίνει προοπτική να παραμείνουν εδώ, να σταδιοδρομήσουν με καλούς οικονομικούς και επαγγελματικούς όρους και να επιλέξουν δύο ειδικότητες οι οποίες σπανίζουν στη χώρα μας: τη Γενική Ιατρική ή την Παθολογία», τόνισε μεταξύ άλλων η κα Αγαπηδάκη.

3 σημαντικές παρεμβάσεις

Για να το πετύχουμε αυτό, ενισχύοντας παράλληλα και τον θεσμό του Προσωπικού Ιατρού, προχωρούμε άμεσα σε τρεις παρεμβάσεις:

  • Αναβαθμίζουμε την υποχρεωτική υπηρεσία των νέων ιατρών: καταργείται ο αναχρονιστικός θεσμός της υποχρεωτικής υπηρεσίας ιατρών υπαίθρου (γνωστού και ως «αγροτικό») και θεσμοθετείται η υποχρεωτική θητεία προσωπικού ιατρού, η οποία θα διαρκεί ένα έτος και θα πραγματοποιείται τόσο σε αστικές, όσο και σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές. Έτσι, οι νέοι ιατροί, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους και την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος, θα υπηρετούν ως Προσωπικοί Ιατροί. Με αυτόν τον τρόπο, θα καλυφθεί το σύνολο του πληθυσμού της χώρας με Προσωπικούς Ιατρούς.
  • Δίνουμε κίνητρα στους νέους ιατρούς ώστε να επιλέξουν την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής ή της Παθολογίας: μετά την υποχρεωτική τους θητεία (12μηνη) ως Προσωπικοί Ιατροί, οι νέοι γιατροί που θα επιλέξουν την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας, θα λαμβάνουν 30.000 καθαρές αποδοχές (45.000 μικτές) πλέον όσων προβλέπονται, ενώ παράλληλα θα έχουν και σημαντικά επιστημονικά και επαγγελματικά κίνητρα. Με αυτόν τον τρόπο, από το 6% που είναι σήμερα, υπολογίζουμε ότι θα προσεγγίσουμε σε βάθος 4ετίας, τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι 26% και σταδιακά, θα καλύψουμε τις ανάγκες τις χώρας μας σε Γενικούς Ιατρούς και Παθολόγους, τόσο στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, όσο και στα Νοσοκομεία. Είναι η πρώτη φορά που παρέχονται κίνητρα σε νέους ιατρούς ώστε να σταδιοδρομήσουν επαγγελματικά και να παραμείνουν στη χώρα μας.
    «Με βάση τη στρατηγική που έχουμε αναπτύξει και την τεκμηρίωση που έχουμε, υπάρχουν τρία σενάρια για τους στόχους που θέλουμε να επιτύχουμε: το συγκρατημένο σενάριο λέει ότι το από το 6% που είναι σήμερα οι νέοι γιατροί που επιλέγουν Γενική Ιατρική ή Παθολογία θα πάμε στο 10%, το ρεαλιστικό σενάριο θα το πιάσουμε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και θα πάμε στο 25%, ενώ το πολύ αισιόδοξο σενάριο (δεν ξέρω αν είναι πολύ πιθανό) υποστηρίζει ότι μπορούμε να πάμε μέχρι το 35% (των νέων γιατρών που θα επιλέγουν Γενική Ιατρική ή Παθολογία)», εξήγησε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας.
  • Υλοποιούμε στοχευμένο πρόγραμμα επαναπατρισμού Γενικών Ιατρών και Παθολόγων από την Κύπρο και τη Μεγάλη Βρετανία, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις και παρέχει ισχυρά επιστημονικά και οικονομικά κίνητρα (ενδεικτικά, οι ετήσιες οικονομικές απολαβές θα κυμαίνονται από 100.000-150.000 ευρώ και θα συνοδεύονται από μειωμένη φορολόγηση η οποία είναι ήδη σε ισχύ για όσους επιστήμονες επιλέγουν τον επαναπατρισμό τους).

Ανάπτυξη Πανεπιστημιακών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας ανέφερε, επίσης, ότι -σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας και την ακαδημαϊκή κοινότητα- δρομολογείται η ανάπτυξη Πανεπιστημιακών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ώστε να ενισχυθεί η εκπαίδευση των Γενικών Ιατρών, των Παθολόγων αλλά και άλλων επαγγελματιών υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ώστε να παρέχουν πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες και να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και γνώση, σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

Patient Navigator: Νέος θεσμός στην ΠΦΥ

Επιπλέον, θεσμοθετείται ο ρόλος του Συντονιστή Φροντίδας (Patient Navigator), ο οποίος θα συνδράμει τον Προσωπικό Ιατρό στην καθημερινή του εργασία και θα διευκολύνει τους ασθενείς στην πλοήγηση τους στο εθνικό σύστημα υγείας, ενώ παράλληλα, θα διασφαλίζει την ολιστική κάλυψη των αναγκών τους, μέσω πχ της διασύνδεσης τους με τις κοινωνικές υπηρεσίες, κ.α.

Παιδιατρικά περιστατικά και Προσωπικός Γιατρός

Ο Θεσμός του Προσωπικού Γιατρού, κατά την 1η φάση υλοποίησής του, δεν πέτυχε να προσελκύσει την ειδικότητα των Παιδιάτρων να ενταχθούν στο θεσμό. Προσπάθειες να βρεθεί γέφυρα συνεργασίας έγινε και από τις 2 πλευρές (υπουργείο και ελευθεροεπαγγελματίες Παιδιάτρους) αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Σχετικά με το θέμα της διαχείρισης των παιδιατρικών περιστατικών και εάν και πώς θα αντιμετωπίζονται από Παιδιάτρους που θα πρέπει να ενταχθούν στο Θεσμό του Προσωπικού Γιατρού, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας περιορίστηκε να δηλώσει κάποια γενικά στοιχεία:

Βρισκόμαστε στη 2η φάση της μεταρρύθμισης που αφορά την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και τον Προσωπικό Γιατρό και κάνουμε τις αλλαγές που χρειάζονται για να μπορέσει αυτός ο θεσμός να είναι αποτελεσματικός και βιώσιμος. Θέλουμε ο πολίτης να αλλάξει τον τρόπο που σχετίζεται με το Σύστημα Υγείας. Θέλουμε να δώσουμε έναν θεσμό στον Έλληνα πολίτη που να είναι σταθερά εκεί για αυτόν. Τώρα, προχωράμε με αποσαφηνισμένους ρόλους και οικονομικά κίνητρα για να μπορέσουμε να χτίσουμε αυτή τη σταθερή σχέση του πολίτη με τον Προσωπικό Γιατρό και με την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Στόχος του υπουργείου Υγείας μέσα από όλες αυτές τις παρεμβάσεις που περιλαμβάνει η νέα μεταρρύθμιση είναι η ενίσχυση του Θεσμού του Προσωπικού Γιατρού και η δημιουργία νέας δεξαμενής Γενικών Γιατρών και Παθολόγων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες υγείας των πολιτών σε κάθε γωνιά της χώρας», κατέληξε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας.

Facebook Comments

Comments are closed.