Νέες κατευθυντήριες οδηγίες του ΠΟΥ για ασφαλείς αμβλώσεις

safe abortion access

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δημοσίευσε σήμερα νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την ασφάλεια των αμβλώσεων, σε μια προσπάθεια να προστατεύσει την υγεία των γυναικών και των έφηβων κοριτσιών και να βοηθήσει στην πρόληψη περισσότερων από 25 εκατομ. μη ασφαλών ανάλογων επεμβάσεων που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο.

«Το να επιτύχουμε την ασφάλεια των αμβλώσεων είναι ένα κρίσιμο μέρος της υγειονομικής περίθαλψης για τις γυναίκες», δήλωσε ο Κρεγκ Λίσνερ, αναπληρωτής διευθυντής για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και έρευνα στον ΠΟΥ.
«Σχεδόν κάθε θάνατος και τραυματισμός που προκύπτει από μη ασφαλείς αμβλώσεις μπορεί να προληφθεί πλήρως. Γι’ αυτό, συνιστούμε στις γυναίκες και τα κορίτσια να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες αμβλώσεων και οικογενειακού προγραμματισμού όταν τις χρειάζονται».

Με βάση τα πιο πρόσφατα επιστημονικά στοιχεία, αυτές οι ενοποιημένες κατευθυντήριες οδηγίες συγκεντρώνουν περισσότερες από 50 συστάσεις που καλύπτουν την κλινική πρακτική, την παροχή υπηρεσιών υγείας και τις νομικές και πολιτικές παρεμβάσεις για την υποστήριξη της ποιοτικής φροντίδας για τις αμβλώσεις.

Βελτίωση της πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας, ανθρωποκεντρικές υπηρεσίες

Η διαδικασία της άμβλωσης, όταν γίνεται σε ιατρικά κατάλληλο περιβάλλον -όπως συνιστά ο ΠΟΥ- και με τη συνδρομή έμπειρου ιατρικού προσωπικού, είναι μια απλή και εξαιρετικά ασφαλής διαδικασία.

Υπολογίζεται, δυστυχώς, ότι μόνο οι μισές περίπου επεμβάσεις άμβλωσης πραγματοποιούνται υπό ασφαλείς συνθήκες, με τις μη ασφαλείς αμβλώσεις να προκαλούν περίπου 39.000 θανάτους κάθε χρόνο και να καταλήγουν σε εκατομμύρια γυναίκες που νοσηλεύονται με επιπλοκές. Οι περισσότεροι από αυτούς τους θανάτους καταγράφονται σε χώρες με χαμηλότερου εισοδήματος -πάνω από 60% στην Αφρική και 30% στην Ασία- μεταξύ πληθυσμών που ζουν στις πιο ευάλωτες καταστάσεις.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες περιλαμβάνουν, επίσης, εξασφάλιση πρόσβασης σε ιατρικά χάπια αμβλώσεων, και διασφαλίζουν ότι θα παρέχεται και ενημέρωση και η φροντίδα προς τις γυναίκες που τη χρειάζονται.

Για πρώτη φορά, οι κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν, ακόμα, συστάσεις για χρήση, όπου ενδείκνυται, της τηλεϊατρικής, η οποία βοήθησε στην υποστήριξη της πρόσβασης σε υπηρεσίες αμβλώσεων και οικογενειακού προγραμματισμού κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Η άρση των περιττών πολιτικών διατάξεων κατά των αμβλώσεων διευκολύνει την πρόσβαση σε ασφαλείς επεμβάσεις, τονίζει ο ΠΟΥ.

Τέτοια εμπόδια μπορούν να οδηγήσουν σε κρίσιμες καθυστερήσεις στην πρόσβαση στη θεραπεία και να θέτουν τις γυναίκες και τα κορίτσια σε μεγαλύτερο κίνδυνο μη ασφαλών επεμβάσεων, στιγματισμού και επιπλοκών στην υγεία, επισημαίνει ο Οργανισμός.

Ενώ οι περισσότερες χώρες επιτρέπουν την άμβλωση υπό συγκεκριμένες συνθήκες, περίπου 20 χώρες δεν παρέχουν νομικούς αιτιολογία για την άμβλωση. Περισσότερες από 3 στις 4 χώρες έχουν νομικές διώξεις για την άμβλωση, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης ή βαριά πρόστιμα για άτομα που κάνουν ή βοηθούν στη διαδικασία.

Τα στοιχεία, πάντως, δείχνουν ότι ο περιορισμός της πρόσβασης στις αμβλώσεις δεν μειώνει τον αριθμό των αμβλώσεων που πραγματοποιούνται.
Στην πραγματικότητα, οι περιορισμοί είναι πιο πιθανό να οδηγήσουν τις γυναίκες και τα κορίτσια σε μη ασφαλείς διαδικασίες. Σε χώρες όπου η άμβλωση είναι πιο περιορισμένη, μόνο 1 στις 4 αμβλώσεις είναι ασφαλής, σε σύγκριση με σχεδόν 9 στις 10, σε χώρες όπου η διαδικασία είναι γενικά νόμιμη.

Μετά τη δημοσίευση των κατευθυντήριων οδηγιών, ο ΠΟΥ θα υποστηρίξει και την εφαρμογή τους, ενισχύοντας σε κάποιες χώρες τις εθνικές πολιτικές και τα προγράμματα που σχετίζονται με τις υπηρεσίες αντισύλληψης, οικογενειακού προγραμματισμού και αμβλώσεων, βοηθώντας στην παροχή υψηλότερου επιπέδου φροντίδας για γυναίκες και κορίτσια.

Ρούλα Σκουρογιάννη

Facebook Comments

POST A COMMENT.