Προϋπολογισμός – Βελτιωμένη εικόνα για την απασχόληση, την ανεργία και την ασφάλιση το 2022

Εργασία

Μέτρα για την εργασίας, την ασφάλιση και την κοινωνική προστασία, περιέχονται στον νέο προϋπολογισμό για το 2022

Προκειμένου να στηριχτούν οι θέσεις εργασίας και τα εισοδήματα των εργαζομένων οι δαπάνες του Υπουργείου Εργασίας αυξήθηκαν κατά περίπου 25% την διετία 2020-2021. Το συνολικό κόστος των μέτρων Covid για τη συγκεκριμένη περίοδο ξεπερνά τα 9 δις ευρώ. Για το 2022 οι ανάγκες για έκτακτα μέτρα αναμένεται να είναι λιγότερες, καθώς η οικονομία έχει επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς.

Σε αυτό το πλαίσιο οι προβλεπόμενες δαπάνες του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας για το 2022ανέρχονται σε 21,612 δισ. ευρώ ενώ αν αφαιρέσουμε το κόστος των μέτρων covid ανέρχονται σε 20,763 δις. Το ποσό αυτό είναι αυξημένο κατά 526 εκατ. ευρώ (2,63%) σε σχέση με το 2021.

Ο τακτικός προϋπολογισμός του 2022 (εξαιρουμένων των δαπανών Covid) είναι αυξημένος κατά 1,510 δις (+8,1%) σε σχέση με τον Προϋπολογισμό που είχε ψηφίσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για το 2019.

Η ανεργία: Μείωση κατά 4,2 ποσοστιαίες μονάδες (από 17,2% τον Ιούλιο του 2019 σε 13% τον Σεπτέμβριο του 2021), έχει επιτευχθεί σε δυομιση χρόνια. Ο αριθμός των απασχολούμενων αυξήθηκε τους τελευταίους μήνες ξεπερνώντας για πρώτη φορά από τον Αύγουστο του 2011 το όριο των 4 εκατ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, κατά το διάστημα Ιουλίου 2019 – Σεπτεμβρίου 2021 η Ελλάδα είχε τη μεγαλύτερη μείωση στο ποσοστό ανεργίας μεταξύ των χωρών της ΕΕ.  Κατά το ίδιο διάστημα στην πλειονότητα των κρατών – μελών η ανεργία αυξήθηκε.

Ασφαλιστικό: Η εξέλιξη στην ανεργία έχει  θετική επίδραση στο ασφαλιστικό σύστημα, διότι  αυξάνει τα έσοδα των ασφαλιστικών  ταμείων από τις ασφαλιστικές εισφορές. Και αυτό θα συμβεί παρά την περαιτέρω μείωση του ύψους των εισφορών για εργοδότες και εργαζόμενους. Αναμένεται ότι η αύξηση των εσόδων του ΕΦΚΑ θα υπερκαλύψει τόσο την αναμενόμενη άνοδο της δαπάνης για συντάξεις (εξαιτίας της σταδιακής εκκαθάρισης των εκκρεμών φακέλων συνταξιοδότησης)όσο και την αύξηση του αριθμού αιτήσεων συνταξιοδότησης.

Νέο επικουρικό ταμείο: Έναρξη του 2022 της λειτουργίας του νέου κεφαλαιοποιητικού επικουρικού ταμείου. Η μεταρρυθμιστική προσπάθεια θα εστιάσει εφεξής στον εντοπισμό των αδυναμιών αλλά και των αναπτυξιακών προοπτικών του 2ου πυλώνα της επαγγελματικής ασφάλισης. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται νομοθετική πρωτοβουλία που θα αξιοποιεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά εργαλεία και τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες, με σκοπό – μεταξύ άλλων – και την αποδοτική άσκηση εποπτείας στους φορείς ασφάλισης του πρώτου και του δεύτερου πυλώνα που εφαρμόζουν το κεφαλαιοποιητικό σύστημα οικονομικής λειτουργίας.

Μέτρα για την πανδημία: Το 2022 τα μέτρα στήριξης της αγοράς εργασίας από την πανδημία αναμένεται να ξεπεράσουν το 1,1 δις ευρώ. Επομένως  το συνολικό πακέτο αναμένεται να υπερβεί τα 10,5 δις καθώς το 2020 διατέθηκαν 4,1 δις και το 2021 διατέθηκαν 5,3 δισ.

Μέτρα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας:  Αποφασίστηκε  η επέκταση του προγράμματος επιδότησης νέων θέσεων εργασίας για το 2022, από τις 100.000 στις 150.000 θέσεις με το προβλεπόμενο κόστος να ανέρχεται στα 186 εκατ. Υπενθυμίζεται ότι με το μέτρο αυτό επιδοτείται το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών (εργαζομένου και εργοδότη) για 6 μήνες, παρέχοντας κίνητρα στις επιχειρήσεις και τους εργοδότες για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς μειώνεται σημαντικά το μη μισθολογικό κόστος.

Θεσπίστηκε το «πρώτο ένσημο» με το οποίο στηρίζεται η πρόσληψη νέων έως 29 ετών, χωρίς προϋπηρεσία, με το ποσό των 1.200 ευρώ για 6 μήνες (600 ευρώ στον εργοδότη και 600 ευρώ στον εργαζόμενο).

Ασφαλιστικές εισφορές: Η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9% (-2,3% στον εργοδότη και -1,6% στον εργαζόμενο), ενώ εντός του 2022 προβλέπεται και η μείωση των εισφορών επικουρικής ασφάλισης κατά 0,5%, ισόποσα για εργοδότες και εργαζόμενους. Η  απώλεια εσόδων που προκαλείται στον προϋπολογισμό του e-ΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ από τις μειώσεις αυτές καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.  Το κόστος του μέτρου για το 2021 διαμορφώνεται σε 816 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2022 προβλέπεται να ανέλθει στα 849 εκατ. ευρώ.

Ασφαλιστικά ταμεία: Αυξημένα έσοδα κατά 656 εκατομμύρια θα έχουν τα ασφαλιστικά ταμεία κατά το 2022 σε σχέση με το 2021. Συνολικά τα έσοδα θα φθάσουν τα 783 εκατ. ευρώ, ενώ η αύξησή τους οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ενίσχυση της απασχόλησης, τις ρυθμίσεις οφειλών και την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Η βελτίωση του ταμειακού ισοζυγίου των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, οφείλεται κατά κύριο λόγο στα έσοδα τα οποία αυξημένα κατά 1,15 δισ. ευρώ αντισταθμίζοντας έτσι την αύξηση των δαπανών κατά 494 εκ. ευρώ.

Στις δαπάνες αναμένεται:

–     αύξηση της δαπάνης για συντάξεις κατά 316 εκατ. λόγω κυρίως της απονομής συντάξεων που εκκρεμούν από προηγούμενα έτη,

–     αύξηση της χρηματοδότησης του ΟΠΕΚΑ για τα οικογενειακά επιδόματα (+15 εκατ.), τα επιδόματα ΑΜΕΑ (+5 εκατ.), τα σχολικά γεύματα (+18 εκατ.) και τα λοιπά προγράμματα (+20 εκατ.)

–     νέο κονδύλι ύψους 100 εκ  ευρώ για την καταβολή επιδόματος στέγασης από τον ΟΠΕΚΑ που θεσπίζει ο κώδικας διευθέτησης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας σε δανειολήπτες.

Πολιτικές για την ισότητα των φύλων:  Ενισχυμένος θα είναι και ο τομέας της ισότητας των φύλων για το έτος 2022 με την αύξηση των κονδυλίων από το τρέχον ΕΣΠΑ αλλά και την εισροή κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης.  Η συνολική αύξηση του προϋπολογισμού για τον τομέα της ισότητας των φύλων αφορά ποσό 14.151.000 ευρώ. Αφορά την υλοποίηση εμβληματικών έργων, όπως το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», την δημιουργία χώρων φύλαξης σε 120 μεγάλες επιχειρήσεις και το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα για την ενίσχυση της διαφορετικότητας στον χώρο εργασίας.

Πηγή: Οικονομικός Ταχυδρόμος

Facebook Comments

POST A COMMENT.