Μελέτη: Τα οφέλη του ετερόλογου αναμνηστικού εμβολιασμού με Johnson & Pfizer/BioNTech

Johnson - Pfizer-BioNTech

Η αναμνηστική δόση του εμβολίου της Johnson & Johnson κατά της COVID-19, όταν χορηγείται έξι μήνες μετά το σχήμα δύο δόσεων του BNT162b2, δείχνει ουσιώδη αύξηση των αντισωματικών και T-κυτταρικών αποκρίσεων.

Η αξία της μικτής προσέγγισης του εμβολιασμού με Johnson & Pfizer/BioNTech

Πιο συγκεκριμένα, προκαταρκτικά αποτελέσματα μελέτης Φάσης 2, που συμπεριέλαβε ένα υποσύνολο των συμμετεχόντων της μελέτης COV2008 με χορηγό τη Janssen, που διεξήχθη από τον Dan Barouch, M.D., Ph.D. και συνεργάτες του από το Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC), δείχνουν την αξία της μικτής προσέγγισης: Η αναμνηστική δόση του εμβολίου της Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S) -έξι μήνες μετά από ένα αρχικό σχήμα δύο δόσεων με το BNT162b2- αύξησε τα εξουδετερωτικά και τα δεσμευτικά αντισώματα με παρόμοιο τρόπο όπως η αναμνηστική δόση του BNT162b2 και πέτυχε θεαματική αύξηση των T-κυτταρικών αποκρίσεων.

Το σχετικό άρθρο που περιγράφει αυτά τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκε στο medRxiv.

«Υπάρχουν πρώιμα στοιχεία που δείχνουν ότι μια μικτή προσέγγιση όσον αφορά τον αναμνηστικό εμβολιασμό μπορεί να παράσχει στους εμβολιαζόμενους διαφορετική ανοσολογική απόκριση κατά της COVID-19 από ό,τι μια ομόλογη προσέγγιση», εξήγησε ο Dan Barouch, M.D., Ph.D., Διευθυντής του Κέντρου Ιολογίας και Έρευνας Εμβολίων στο BIDMC. «Σε αυτή την προκαταρκτική μελέτη, όταν χορηγήθηκε στους συμμετέχοντες αναμνηστική δόση του Ad26.COV2.S έξι μήνες μετά από ένα αρχικό σχήμα με το εμβόλιο BNT162b2, υπήρξε συγκρίσιμη αύξηση των αντισωματικών αποκρίσεων την εβδομάδα 4 μετά την αναμνηστική δόση και μεγαλύτερη αύξηση των CD8+ T-κυτταρικών αποκρίσεων με το Ad26.COV2.S συγκριτικά με το BNT162b2».

«Τα αποτελέσματα αυτά παρέχουν πολύτιμες επιστημονικές γνώσεις για το εμβόλιό μας όταν χρησιμοποιείται στο πλαίσιο μιας μικτής προσέγγισης για τον αναμνηστικό εμβολιασμό και μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση των στρατηγικών αναμνηστικού εμβολιασμού με στόχο την ανάσχεση της πανδημίας», ανέφερε ο Mathai Mammen, M.D., Ph.D., Παγκόσμιος Επικεφαλής της Janssen Research & Development, Johnson & Johnson. «Τα δεδομένα αυτά ενισχύουν τις ολοένα αυξανόμενες αποδείξεις που δείχνουν ότι η υιοθέτηση της μικτής προσέγγισης στη χορήγηση αναμνηστικής δόσης του εμβολίου της Johnson & Johnson κατά της COVID-19 αυξάνει με επιτυχία τις χυμικές και κυτταρικές αποκρίσεις κατά του αρχικού στελέχους του SARS-CoV-2, καθώς και κατά των παραλλαγών Βήτα και Δέλτα».

Αυτά τα δεδομένα Φάσης 2 ενισχύονται από προκαταρκτικά αποτελέσματα από την κλινική μελέτη UK COV-BOOST που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό The Lancet, τα οποία έδειξαν ότι μετά τον αρχικό εμβολιασμό με δύο δόσεις είτε του BNT162b2 (n=106) είτε του ChAdOx1 nCov-19 (n=108), μια αναμνηστική δόση με το εμβόλιο της Johnson & Johnson κατά της COVID-19 αύξησε τις αντισωματικές και T-κυτταρικές αποκρίσεις.

Κυτταρικές (T-κυτταρικές) αποκρίσεις

Σε αυτή την προκαταρκτική μελέτη, η χορήγηση αναμνηστικής δόσης με το εμβόλιο της Johnson & Johnson κατά της COVID-19 μετά από ένα αρχικό εμβολιαστικό σχήμα με το BNT162b2 φαίνεται ότι οδηγεί σε μεγαλύτερη αύξηση των CD8+ T-κυτταρικών αποκρίσεων από ό,τι η χορήγηση ενισχυτικής δόσης με το BNT162b2. Αυτά τα δεδομένα T-κυτταρικής απόκρισης δείχνουν διαφορές ανάμεσα στις ανοσολογικές αποκρίσεις μετά από ομόλογη και μετά από μικτή χορήγηση.

Το εμβόλιο της Johnson & Johnson κατά της COVID-19 αξιοποιεί την τεχνολογία AdVac® της Janssen και την κυτταρικά επαγόμενη ανοσία, συμπεριλαμβανομένων των CD4+ και CD8+ αποκρίσεων. Τα T-κύτταρα μπορούν να στοχεύουν και να καταστρέφουν κύτταρα τα οποία έχουν μολυνθεί από τον ιό που προκαλεί την COVID-19. Πιο συγκεκριμένα, τα CD8+ T-κύτταρα μπορούν να καταστρέφουν απευθείας τα κύτταρα που έχουν μολυνθεί, ενώ υποβοηθούνται σε αυτό από τα CD4+ T-κύτταρα.

Χυμικές (αντισωματικές) αποκρίσεις

Τόσο το εμβόλιο της Johnson & Johnson κατά της COVID-19 όσο και το BNT162b2, όταν χορηγήθηκαν ως αναμνηστικές δόσεις, οδήγησαν σε παρόμοια επίπεδα εξουδετερωτικών και δεσμευτικών αντισωμάτων κατά του αρχικού στελέχους του SARS-CoV-2, καθώς και κατά των παραλλαγών Δέλτα και Βήτα, τέσσερις εβδομάδες μετά την αναμνηστική δόση. Ωστόσο, μετά τη χορήγηση αναμνηστικής δόσης του εμβολίου της Johnson & Johnson κατά της COVID-19 με τη μικτή προσέγγιση, τα αντισώματα συνέχισαν να αυξάνονται για τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες, ενώ στα άτομα που έλαβαν αναμνηστική δόση του εμβολίου BNT162b2 με την ομόλογη προσέγγιση, τα αντισώματα μειώνονταν από την εβδομάδα 2 έως την εβδομάδα 4 μετά την αναμνηστική δόση.

Τα εξουδετερωτικά αντισώματα είναι ικανά να προσδένονται στην πρωτεΐνη-ακίδα του ιού με τρόπο που εξουδετερώνει τον ιό.

Εγκεκριμένη χρήση

Το εμβόλιο της Janssen κατά της COVID-19 έχει λάβει Άδεια Κυκλοφορίας υπό αίρεση στην ΕΕ για την ενεργητική ανοσοποίηση για την πρόληψη της νόσου από τον κορονοϊό 2019 (COVID-19) που οφείλεται στον κορονοϊό που προκαλεί το σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο τύπου 2 (SARS-CoV-2) σε άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω.

 

 

 

 

 

Facebook Comments

POST A COMMENT.