ΕΑΕΤΕ: Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες

εκλογές_ΕΑΕΤΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ανταποκριτών Ελληνικού Τύπου Εξωτερικού, καθώς πλησιάζει η λήξη της θητείας του, με απόφαση που ελήφθη στις 30 Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με το νόμο και τα άρθρα 11- 12 & 13 του καταστατικού της ΕΑΕΤΕ, συγκαλεί Γενική Συνέλευση (Εκλογοαπολογιστική) των τακτικών μελών της Ένωσης, την Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2020 (1η σύγκληση), στις 12:00, στα γραφεία της Ένωσης (Αγίου Κωνσταντίνου 6, Αθήνα, 5ος όροφος), με κύριο θέμα ημερήσιας διάταξης τον απολογισμό πεπραγμένων και τον οικονομικό απολογισμό της διετίας 2019-2020.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ.4. του καταστατικού της Ένωσης: Κατά την πρώτη ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, απαιτείται η παρουσία του ενός δευτέρου (1/2), τουλάχιστον, των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, συνέρχεται, χωρίς άλλη διατύπωση, επαναληπτική Γ.Σ., την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία, του ενός τετάρτου (1/4) τουλάχιστον, των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά τη δεύτερη σύγκληση, συνέρχεται τρίτη Γ.Σ., χωρίς άλλη διατύπωση, την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και με τα αυτά πάντοτε θέματα, κατά την οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός.
Ως εκ τούτου, επαναληπτικές ημερομηνίες σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης είναι:
6η Δεκεμβρίου 2020 και 13η Δεκεμβρίου 2020, πάντα στις 12:00, στα γραφεία της Ένωσης (Αγίου Κωνσταντίνου 6, Αθήνα, 5ος όροφος). Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που προκάλεσε η πανδημία τους τελευταίους μήνες και γνωρίζοντας ότι μπορεί να υπάρξουν αυξημένα κωλύματα προσέλευσης σε κάποια από τα μέλη της Ένωσης, η Γενική Συνέλευση και οι Αρχαιρεσίες θα πραγματοποιηθούν στις 13η Δεκεμβρίου 2020, στον ανωτέρω οριζόμενο τόπο και ώρα.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Θέμα Πρώτο: Απολογισμός διοικητικών πεπραγμένων χρήσεως 2019 και 2020 και
    Οικονομικός Απολογισμός από το Δ.Σ., ανάγνωση της έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής, συζήτηση επ΄ αυτών, ψηφοφορία έγκρισης του Οικονομικού Απολογισμού και των Διοικητικών Πεπραγμένων χρήσεως 2019 και 2020.
    2. Θέμα Δεύτερο:Συζήτηση επί των προτάσεων των μελών του Συλλόγου που αποσκοπούν στην εύρυθμη λειτουργία του (τις προτάσεις πρέπει να λάβει μέσω επιστολής ή μέσω e-mail στο: [email protected], με κοινοποίηση στο skourogianni@yahoo.gr το Δ.Σ. έως την Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2020).
    3. Θέμα Τρίτο: Παραίτηση Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το καταστατικό
    και διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια και από ώρα 14:00 έως 15:00 θα πραγματοποιηθούν οι Αρχαιρεσίες.

Για τα μέλη που κατοικούν εκτός Αθήνας ή στην περιφέρεια ή στο εξωτερικό και δεν μπορούν να προσέλθουν και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως την ημέρα των εκλογών, υπάρχει η δυνατότητα να ψηφίσουν με τη διαδικασία της επιστολικής ψήφου: ταχυδρομικώς, με ψηφοδέλτιο και συνοδευτική επιστολή (σε κλειστό φάκελο έκαστο), ταχυδρομημένα εγκαίρως: θα καταμετρηθούν τα ψηφοδέλτια που θα έχουν παραλειφθεί έως και την ημέρα πραγματοποίησης της Γεν. Συνέλευσης (13 Δεκεμβρίου).
ΠΡΟΣΟΧΗ: η συνοδευτική επιστολή (όχι το ψηφοδέλτιο) θα πρέπει οπωσδήποτε να φέρει πρωτότυπη υπογραφή του μέλους που ψηφίζει.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την επιστολική ψήφο θα λάβουν τα μέλη της Ένωσης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης των υποψηφιοτήτων και κατάρτισης του ψηφοδελτίου, δηλαδή αμέσως μετά την 10η Νοεμβρίου.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές της ΕΑΕΤΕ έχουν όλα τα τακτικά μέλη της Ένωσης που είναι οικονομικά ενήμερα ή καταβάλλουν την υποχρέωση τους μισή ώρα πριν την έναρξη της Γεν. Συνέλευσης. Αν κάποιο τακτικό μέλος δεν είναι οικονομικά ενήμερο, θέσει υποψηφιότητα αλλά δεν εκπληρώσει τις ταμειακές του υποχρεώσεις εγκαίρως, οι ψήφοι που πιθανώς έχει λάβει -λόγω και της διαδικασίας επιστολικής ψήφου- δε θα καταμετρηθούν.

Όσα μέλη ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα για τις Αρχαιρεσίες της 13ης Δεκεμβρίου 2020 και να εκλεγούν είτε στο Διοικητικό Συμβούλιο είτε στην Ελεγκτική Επιτροπή, μπορούν να συμπληρώσουν το έντυπο υποψηφιότητας που επισυνάπτεται στο mail της πρόσκλησης και να το στείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (στο: [email protected], με κοινοποίηση στο skourogianni@yahoo.gr) ή με επιστολή τους ταχυδρομικώς στα γραφεία της Ένωσης (Αγίου Κωνσταντίνου 6, 10431 Αθήνα) ή να στείλουν με απλό mail την πρόθεση υποψηφιότητάς τους και το όργανο για το οποίο ενδιαφέρονται να είναι υποψήφιοι.

Η πρόκληση για τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΕΑΕΤΕ στο διαδίκτυο (www.eaete.gr)από 31 Οκτωβρίου 2020 έως και 13 Δεκεμβρίου 2020. Το ίδιο και στη σελίδα της Ένωσης στο facebook, ενώ, προς διευκόλυνση της ενημέρωσης των μελών, σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν και στις άλλες σελίδες κοινωνικής δικτύωσης της Ένωσης, στο instagram και στο twitter.

Όλα τα τακτικά μέλη της Ένωσης θα ενημερωθούν για τη Γενική Συνέλευση της 13ης Δεκεμβρίου και τις Αρχαιρεσίες με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, στην περίπτωση που δεν έχουν mail, τηλεφωνικώς.

 

ΥΓ: Η πρόσκληση θα σταλεί στα μέλη της Ένωσης από το mail της ΕΑΕΤΕ ([email protected] ) αλλά και από το mail: skourogianni@yahoo.gr, ώστε να είναι βέβαιο ότι θα λάβουν όλοι εγκαίρως ενημέρωση.

 

 

Αθήνα,  30 Οκτωβρίου 2020

Για το Δ.Σ. της ΕΑΕΤΕ

             Η πρόεδρος                                            Η Γεν. Γραμματέας

      Ρούλα  Σκουρογιάννη                                   Έλλη   Σπυροπούλου

 

 

Facebook Comments

POST A COMMENT.