ΕΑΕΤΕ: Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ανταποκριτών Ελληνικού Τύπου Εξωτερικού, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της ΕΑΕΤΕ, συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών της Ένωσης το Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2019, στις 13:00, στα γραφεία της Ένωσης (Αγίου Κωνσταντίνου 6, Αθήνα), με αποκλειστικό θέμα ημερήσιας διάταξης: Εναρμόνιση του Καταστατικού της Ένωσης.

Εάν δεν υπάρξει η απαιτούμενη από το καταστατικό απαρτία, η Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΑΕΤΕ θα πραγματοποιηθεί μία εβδομάδα αργότερα, δηλαδή στις 7 Δεκεμβρίου, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα, χωρίς να απαιτείται η αποστολή νέας ειδικής προς τούτο πρόσκλησης.

Η πρόκληση για τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΕΑΕΤΕ στο διαδίκτυο (www.eaete.gr),  από 6 Νοεμβρίου έως και 7 Δεκεμβρίου. Το ίδιο και στις σελίδες της Ένωσης στο Facebook, Instagram & Twitter.

Όλα τα τακτικά μέλη της Ένωσης θα ενημερωθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφωνικώς στην περίπτωση που δεν έχουν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Υπενθυμίζεται ότι στη Γεν. Συνέλευση, μπορούν να πάρουν μέρος μόνο τα τακτικά μέλη της Ένωσης, εφόσον είναι ταμειακώς ενήμερα ή καταβάλλουν την υποχρέωση τους μισή ώρα πριν την έναρξη της Γεν. Συνέλευσης.

Το θέμα ψηφοφορίας της Γεν. Συνέλευσης είναι εάν συμφωνούμε ή όχι με την εναρμόνιση του καταστατικού.
Για τα μέλη που κατοικούν εκτός Αθήνας ή στην περιφέρεια ή στο εξωτερικό και δεν μπορούν να προσέλθουν και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως την ημέρα των εκλογών, υπάρχει η δυνατότητα να ψηφίσουν ταχυδρομικώς, με ψηφοδέλτιο και συνοδευτική επιστολή (σε κλειστό φάκελο έκαστο), ταχυδρομημένα εγκαίρως: θα καταμετρηθούν τα ψηφοδέλτια που θα έχουν παραλειφθεί έως και την παραμονή της 2ης ημερομηνίας πραγματοποίησης της Γεν. Συνέλευσης (6 Δεκεμβρίου 2019). ΠΡΟΣΟΧΗ: η συνοδευτική επιστολή (όχι το ψηφοδέλτιο) θα πρέπει οπωσδήποτε να φέρει πρωτότυπη υπογραφή του μέλους που ψηφίζει.

Όσα μέλη ενδιαφέρονται να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο μπορούν να επικοινωνήσουν με e-mail στο: [email protected] & [email protected] με κοινοποίηση στο [email protected]  ή τηλεφωνικώς στα γραφεία της ΕΑΕΤΕ τηλ. 2103613886 & fax 2105238080, για να ζητήσουν να τους σταλεί το έντυπο της επιστολικής ψήφου ή να περάσουν οι ίδιοι (κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας) από το γραφείο (Αγίου Κων/νου 6, Ομόνοια, 5ος όροφος) για να το παραλάβουν.

 ΥΓ: Η πρόσκληση θα σταλεί στα μέλη της Ένωσης από τα email της ΕΑΕΤΕ [email protected], [email protected], αλλά και από το mail[email protected], ώστε να είναι βέβαιο ότι θα λάβουν όλοι εγκαίρως ενημέρωση.

 Αθήνα,  6 Νοεμβρίου 2019

Για το Δ.Σ. της ΕΑΕΤΕ

Η πρόεδρος                                  Η Γεν. Γραμματέας

Ρούλα  Σκουρογιάννη                   Έλλη   Σπυροπούλου

Facebook Comments

POST A COMMENT.