Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενισχύει τα προγράμματα κινητικότητας νέων-Erasmus

erasmus-

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένεται στις 18 Σεπτεμβρίου, να εγκρίνει νέα κονδύλια ύψους 100 εκ. για τα ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ (Horizon 2020, 80 εκ.) και την κινητικότητα των νέων (Erasmus+, 20 εκ.) αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά στην πράξη το πόσο στηρίζει τα προγράμματα κινητικότητας των νέων.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφάσισαν την παροχή πρόσθετων πόρων για την έρευνα και το πρόγραμμα Erasmus τον Δεκέμβριο του 2018.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαίο επίτροπο για θέματα Προϋπολογισμού και Ανθρώπινων Πόρων, κ. Γκίντερ Χ. Έτινγκερ«Τον Δεκέμβριο, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ συμφώνησαν να αυξήσουν τον προϋπολογισμό για την έρευνα και την κινητικότητα των φοιτητών, μόλις θα είχαν στη διάθεσή τους τα απαραίτητα μέσα.  Προστίθενται επιπλέον 100 εκατ. ευρώ σε όσα είχαν ήδη προβλεφθεί. Αυτά είναι πολύ θετικά νέα για τους ερευνητές και τους φοιτητές στην Ευρώπη, καθώς πλέον θα μπορούν να αναμένουν μεγαλύτερη στήριξη των σχεδίων τους από την ΕΕ.»

Τα μέλη του ΕΚ θα ψηφίσουν επίσης σχετικά με την επιστροφή ή όχι του πλεονάσματος του 2018 ύψους 1,8 δισ. ευρώ στα κράτη μέλη, μέσω της μείωσης των εισφορών τους στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Παρόμοια διαδικασία ακολουθείται σε ετήσια βάση σχετικά με πρόσθετους πόρους που μπορεί να προέρχονται από τόκους και πρόστιμα που πληρώνονται στην Επιτροπή, αλλά και από την μη πλήρη εφαρμογή των προγραμμάτων της ΕΕ.

Facebook Comments

POST A COMMENT.