Το πρώην εργοστάσιο της ΠΥΡΚΑΛ κηρύσσεται ιστορικός τόπος από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων

pyrkal_1

Στην κήρυξη της έκτασης του πρώην εργοστασίου της Πυρκάλ στην Ελευσίνα ως
ιστορικού τόπου, προχώρησε το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Η έκταση του πρώην εργοστασίου αποτελεί σημαντικό τεκμήριο της βιομηχανικής
ιστορίας της Ελλάδας των αρχών του 20ου αιώνα και σημείο αναφοράς για την πόλη
της Ελευσίνας, καθώς διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της περιοχής σε
βιομηχανική ζώνη. Παράλληλα, κρίθηκε σημαντική η σημασία της εταιρείας στην
αμυντική θωράκιση της χώρας σε κρίσιμες φάσεις της νεώτερης ιστορίας της και η
κοινωνική διάσταση της επιχείρησης, μέσω της απασχόλησης εργαζομένων σε μια
περίοδο που καλύπτει χρονικά περισσότερα από 80 χρόνια.
Το Συμβούλιο κήρυξε επίσης ως διατηρητέα νεότερα μνημεία και ορισμένα από τα 134
κτήρια του εργοστασίου, και συγκεκριμένα δώδεκα κτίσματα με τον εξοπλισμό τους in
situ, τα οποία χωροθετούνται στο βόρειο και νότιο τμήμα του βιομηχανικού
συγκροτήματος, καθώς και της καμινάδας στο βόρειο τμήμα του συγκροτήματος, διότι διαθέτουν ιδιαίτερα αξιόλογα χαρακτηριστικά από αρχιτεκτονική, τεχνική,
μορφολογική και ιστορική άποψη και κατά συνέπεια πληρούν τις προϋποθέσεις
σύμφωνα με τον Νόμο, για τον χαρακτηρισμό τους ως μνημείων από το ΥΠΠΟΑ.
Η κήρυξη ολόκληρης της έκτασης ως ιστορικού τόπου και κάποιων εκ των κτηρίων του πρώην εργοστασίου ως νεώτερα μνημεία μαζί με τον κινητό μηχανολογικό και
υλικοτεχνικό εξοπλισμό τους αποτελούσε και αίτημα των κατοίκων της περιοχής, το
οποίο υποστήριξαν ενώπιον του Συμβουλίου.

Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μυρσίνη Ζορμπά, αναφερόμενη στην
γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων για το πρώην
εργοστάσιο της ΠΥΡΚΑΛ, δήλωσε πως η απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου
Νεωτέρων Μνημείων για την κήρυξη της Πυρκάλ ως ιστορικού τόπου και των
διατηρητέων νεότερων κτηρίων του συγκροτήματος ως μνημείων, αποτελεί
σημαντική αναγνώριση της νεότερης βιομηχανικής κληρονομιάς της χώρας, καθώς δικαιώνει τους μακροχρόνιους αγώνες της Κίνησης Πολιτών Ελευσίνας- Ecoeleusis και της Monumenta και ανοίγει την προοπτική
βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής στην κατεύθυνση μιας σύγχρονης πολιτισμικής
αναζωογόνησης και ευφορίας.

Facebook Comments

POST A COMMENT.