Ακατάλληλα τρόφιμα εντόπισε το ΣΔΟΕ

sdoetrofima

Νέα σημαντικά πλήγματα εναντίον των κυκλωμάτων που παράγουν και διαθέτουν ακατάλληλα τρόφιμα στους καταναλωτές κατάφεραν κλιμάκια ελεγκτών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι υπάλληλοι του Σ.Δ.Ο.Ε. έχουν εντείνει τους ελέγχους και προς τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διάθεση τροφίμων, εστιάζοντας – εκτός των άλλων – και στην αποφυγή εισαγωγής, στην αλυσίδα παραγωγής, ακατάλληλων πρώτων υλών ή προϊόντων.

Ειδικότερα από τους ελέγχους αυτούς προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα :

– Σε υπαίθριο αποθηκευτικό χώρο (εντός εμπορευματοκιβωτίου) επιχείρησης επεξεργασίας κρεάτων στο νομό Αττικής, εντοπίστηκαν συσκευασίες κρεάτων και εντοσθίων σε απόψυξη για τις οποίες είχε παρέλθει κατά πολύ ο χρόνος διατηρησιμότητάς τους. Εκλήθη άμεσα συνεργείο ελεγκτών του Ε.Φ.Ε.Τ., το οποίο εξέτασε τα σχετικά ευρήματα του ελέγχου και ακολούθως, από κοινού οι δυο υπηρεσίες, προέβησαν στην κατάσχεση 549 κιλών εντέρων, εντοσθίων και κρέατος ως μη ασφαλή – ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, που προορίζονταν για την παραγωγή παρασκευασμάτων κρέατος. Σημειώνεται ότι οι ποσότητες ακατάλληλων πρώτων υλών ήταν κατά πολύ μεγαλύτερες από αυτές που κατασχέθηκαν καθόσον, πλησίον του σημείου ελέγχου εντοπίσθηκαν – εντός κάδου απορριμμάτων – υπολείμματα κενών συσκευασιών (είχε γίνει προσπάθεια καταστροφής τους με φωτιά με σκοπό προφανώς να εξαφανιστούν τα επιβαρυντικά στοιχεία), αντίστοιχων με εκείνες που έφεραν τα κατασχεθέντα προϊόντα. Ο έλεγχος συνεχίζεται από τον ΕΦΕΤ. Η νόμιμη εκπρόσωπος της επιχείρησης διέφυγε της σύλληψης.

Στο πλαίσιο του ελέγχου, διαπιστώθηκε από τους ελεγκτές του Σ.Δ.Ο.Ε. ότι η ελεγχόμενη επιχείρηση χρησιμοποιούσε παράνομα, από το 2017 έως και την ημέρα του ελέγχου, πετρέλαιο θέρμανσης αντί κίνησης για τη λειτουργία της εγκατάστασης. Ελήφθησαν δείγματα προς εξέταση τα οποία έχουν αποσταλεί στην χημική υπηρεσία, ενώ κατασχέθηκαν 406 φορολογικά στοιχεία προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης, έτσι ώστε να ακολουθήσει ο υπολογισμός της συνολικής ποσότητας πετρελαίου θέρμανσης που καταναλώθηκε παρανόμως, καθώς και ο καταλογισμός των προβλεπομένων προστίμων για τις λαθρεμπορικές παραβάσεις.

– Σε αποθηκευτικό χώρο στην Ανατολική Αττική, εντός του οποίου λειτουργούσε επιχείρηση εμπορίας ηλεκτρονικού εξοπλισμού – ηλεκτρονικών υπολογιστών και αναλώσιμων Η/Υ, εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα ακατάλληλου προς κατανάλωση ηλιέλαιου, καθόσον είχε παρέλθει η ημερομηνία λήξης. Κατασχέθηκαν:

  1. Ποσότητα 3.230 λίτρων ηλιέλαιου και ελήφθησαν δείγματα από υπαλλήλους του Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής για περαιτέρω ανάλυση.
  2. Ένα φορτηγό όχημα με ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας που χρησιμοποιούνταν ως μέσο διακίνησης και διάθεσης του ακατάλληλου ηλιέλαιου.
  3. Ένα πολυτελές όχημα με βουλγάρικες πινακίδες κυκλοφορίας.

Επίσης δεσμεύθηκε ένα πολυτελές όχημα (μάρκας PORSCHE), για περαιτέρω έρευνα στο πλαίσιο των διατάξεων της προσωρινής εισαγωγής οχημάτων με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας (πινακίδες Βουλγαρίας).

Η έρευνα συνεχίζεται, με βάση τα στοιχεία που εντοπίστηκαν εντός του ενός οχήματος, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι εμπλεκόμενοι και να οριοθετηθεί η έκταση της υπόθεσης.

Τέλος, στην ελεγχόμενη επιχείρηση εντοπίσθηκαν πλήθος φορολογικών στοιχείων με υπόνοια εικονικότητας, που αναφέρονται σε συναλλαγές άνω των πέντε εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία κατασχέθηκαν για να αποσταλούν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προς περαιτέρω αξιοποίηση και έλεγχο.

Facebook Comments

POST A COMMENT.