Συνεδρίαση για την εξαγορά του 97,87% των μετοχών της ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. Α.Ε.

mytilinaios

Στις 3 Απριλίου 2019 έχει προγραμματιστεί να συνεδριάσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού για την ολοκλήρωση της συμφωνίας εξαγοράς του 97,87% των μετοχών της ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. Α.Ε. (Επεξεργασία Αλουμινίου – Μεταλλοβιομηχανία) από την εταιρεία Μυτιληναίος.

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία Μυτιληναίος έχει ανακοινώσει από τον Οκτώβριο του 2018 τη συμφωνία για εξαγορά του 97,87% των μετοχών της ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. Α.Ε. (Επεξεργασία Αλουμινίου – Μεταλλοβιομηχανία), που δραστηριοποιείται στη βιομηχανική παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία μετάλλων και ιδιαίτερα των κραμάτων αλουμινίου και προϊόντων τους.

Η ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. ιδρύθηκε το 1973 και είναι ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος παραγωγός ανακυκλωμένου (δευτερόχυτου) αλουμινίου στην Ελλάδα. Μέσω της εξαγοράς, η Μυτιληναίος αναφέρει πως ενισχύει ουσιαστικά τον τομέα μεταλλουργίας της εταιρείας, αυξάνει άμεσα την παραγωγή κολονών αλουμινίου από τους 120.000 στους 155.000 τόνους, αυξάνει την παρουσία της στις αγορές της Ελλάδας και του εξωτερικού και αποκτά τεχνογνωσία στη δραστηριότητα της ανακύκλωσης scrap αλουμινίου.

Σύμφωνα με τον μακροχρόνιο σχεδιασμό, η εταιρεία αναφέρει πως θα γίνει σταδιακά μία πιο «πράσινη βιομηχανία», με σημαντικά μειωμένο το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και ουσιαστική εξοικονόμηση των φυσικών πόρων.

Το τίμημα της εξαγοράς ανέρχεται σε 20 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του χρέους.

Η εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία έχει γνωστοποιηθεί με προηγούμενη ανακοίνωση από την ανεξάρτητη αρχή, είναι θετική.

Συγκεκριμένα: «κατά την εισήγηση προτείνεται η έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, κατ’ άρθρο 8 παρ. 6 και παρ. 8 του ν. 3959/2011, της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση του 97,8723% των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας “επεξεργασία αλουμινίου μεταλλοβιομηχανία ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ από την εταιρία “μυτιληναίος ανώνυμη εταιρεία – όμιλος επιχειρήσεων“, υπό τους όρους και προϋποθέσεις (διορθωτικά μέτρα), σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 8 του ν.3959/11, όπως ισχύει, στη βάση των δεσμεύσεων, τις οποίες ανέλαβε η εξαγοράζουσα με έγγραφό της έναντι της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Υπενθυμίζεται σχετικά ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και τις απόψεις των εμπλεκόμενων μερών».

Την Τρίτη 2 Απριλίου 2019 η ολομέλεια θα συνεχίσει την αυτεπάγγελτη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά το άρθρο 25 παρ. 5 ν. 3959/2011 στο πλαίσιο της έρευνας στην αγορά διανομής Τύπου, κατόπιν και αιτήματος για εξέταση λήψης ασφαλιστικών μέτρων, βάσει της παρ. 5 του άρθρου 25, του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, κατά της εταιρείας «Άργος Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορεύσεως, Διαχειρίσεως και Μεταφορών» για ενδεχόμενη παράβαση των κανόνων ανταγωνισμού.

Facebook Comments

POST A COMMENT.