Διεθνής διάκριση μέλους ΔΕΠ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Η καθηγήτρια και πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Χρυσή Χατζηχρήστου, εκλέχτηκε  President-elect of the International School Psychology Association με on-line ψηφοφορία μεταξύ πέντε συνυποψηφίων από διάφορες χώρες.

Η κα Χατζηχρήστου είναι Καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας, Διευθύντρια του ΠΜΣ Σχολική Ψυχολογία και του Εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας. Επίσης, είναι εκλεγμένο μέλος του Executive Board of Trainers of School Psychology, USA και μέλος του Graduate Education Committee of the National Association of School Psychologists, USA.

Η εκλογή αυτή αποτελεί σημαντική διεθνή διάκριση για το Τμήμα Ψυχολογίας και ακόμη περισσότερο για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς αναγνωρίζεται το υψηλό επίπεδο της κατάρτησης των μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου και του εξέχοντος ακαδημαϊκού έργου που αυτοί επιτελούν σε συνεργασία πάντα με τους φοιτητές τους.

Facebook Comments

POST A COMMENT.