Προτροπή της ελληνικής κυβέρνησης για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη

europeklima

Κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος που διεξήχθη εχτές στις Βρυξέλλες, συζητήθηκε η μακροπρόθεσμη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας με χρονικό όριο το 2050.

Ο Αναπληρωτής υπουργός του ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, επεσήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να ηγείται της παγκόσμιας προσπάθειας για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 και ότι ο στόχος αυτός θα πρέπει να υιοθετηθεί σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο γιατί απαιτείται στρατηγική μετασχηματισμού ολόκληρης της ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας.

Επίσης ανέφερε ότι η πολυπλοκότητα της κλιματικής κρίσης απαιτεί μετάβαση σε ένα συνολικά νέο παράδειγμα πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη με κοινωνική συνοχή πρέπει να αντικαταστήσει τη δημοσιονομικά αυστηρή Ευρώπη. Αιτιολογώντας την άποψη του αυτή, υπογράμμισε πως η κλιματική κρίση θα είναι ακόμα πιο πολύπλοκη από τις κρίσεις που έχει η Ευρώπη σήμερα να αντιμετωπίσει, καθώς θα είναι ταυτόχρονα κοινωνική, ανθρωπιστική, οικονομική, τεχνολογική, προσφυγική και κρίση ασφάλειας.

Η μεταστροφή προς την κλιματικά ουδέτερη οικονομία μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γι’ αυτό και η επίτευξη του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας απαιτεί πολύ σημαντικές αλλαγές πολιτικής και επενδύσεις. Ειδικά οι τομείς των μεταφορών και των κτιρίων χρίζουν τεράστιας κινητοποίησης πόρων, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να αποφευχθούν λύσεις που θα δημιουργήσουν χειρότερα προβλήματα, όπως η ευρεία χρήση της πυρηνικής ενέργειας.

Αναφερόμενος στη βιομηχανία, ο Αν. ΥΠΕΝ σημείωσε ότι η σύνδεση των κλιματικών στόχων με τον τομέα της κυκλικής οικονομίας μπορεί επίσης να δώσει λύσεις για μια ανταγωνιστική και αειφόρο ευρωπαϊκή βιομηχανία και έτσι να στηρίξει και την εργασία.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζει η λήψη κατάλληλων μέτρων που θα ελαφρύνουν τις ανταγωνιστικές πιέσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε διαρροή άνθρακα και μετεγκατάσταση βιομηχανικών δραστηριοτήτων από την Ευρωπαϊκή Περιφέρεια. Για το λόγο αυτό η Ελλάδα έχει ήδη κυρώσει και υλοποιήσει εθνικές στρατηγικές για την κυκλική οικονομία και τη δασική στρατηγική στο πρίσμα της κλιματικής αλλαγής.

Επιπλέον, ο κος Φάμελλος υπογράμμισε την αδήριτη ανάγκη για ενσωμάτωση της διάστασης της αειφορίας και του κλίματος ως προϋπόθεσης χρηματοδότησης ή φορολογικών ελαφρύνσεων κάθε νέου επενδυτικού σχεδίου, είτε πρόκειται για δημόσια είτε για ιδιωτική επένδυση.

 «Πρέπει να μικρύνουμε την απόσταση μεταξύ θεωρίας και πράξης» συμπέρανε ο Αν. ΥΠΕΝ σημειώνοντας ότι η Ελλάδα έχει προτείνει να εφαρμόσει σε εθνικό επίπεδο φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις σε δράσεις κυκλικής οικονομίας, σε συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Κρατικών Ενισχύσεων.

Facebook Comments

POST A COMMENT.