Επιδότηση κατά 50% εργοδοτικών εισφορών για εργαζόμενους έως 25 ετών

anergia

Από την 1η Ιανουαρίου του 2019 θα τεθεί σε ισχύ το νέο πρόγραμμα επιδότησης των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα ηλικίας έως 25 ετών. Η ρύθμιση που κατατέθηκε στη Βουλή ορίζει ότι η επιδότηση του ΕΦΚΑ αφορά τις εργοδοτικές εισφορές για κύρια σύνταξη σε ποσοστό 6,66% επί των μικτών αποδοχών των εργαζομένων αυτής της ηλικιακής κατηγορίας, οι οποίοι ανέρχονται σε περίπου 151.500 άτομα. 

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, η συγκεκριμένη επιδότηση αφορά όλους τους νέους κάτω των 25 ετών, δηλαδή και αυτούς που ήδη εργάζονται, αλλά και όσους προσληφθούν μέσα στο 2019. Υπενθυμίζεται ότι το σύνολο των εργοδοτικών εισφορών για τον κλάδο κύριας ασφάλισης των μισθωτών ανέρχεται σε 13,33%, συνεπώς η επιδότηση αφορά το 50% του συνολικού εργοδοτικού κόστους για τον κλάδο κύριας σύνταξης.

Διπλά κερδισμένοι μισθολογικά 
Επισημαίνεται ότι η νέα ρύθμιση επιδότησης των εργοδοτικών εισφορών κατά 6,66% από την 1/1/2019 για όλους τους εργαζόμενους έως 25 ετών θα συμπέσει χρονικά και με την προαναγγελθείσα κατάργηση του υποκατώτατου μισθού των 510 ευρώ από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους, με τον οποίο σήμερα αμείβονται οι νέοι κάτω των 25 ετών. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι νέοι εργαζόμενοι κάτω των 25 ετών θα δουν «διπλή αύξηση» στους μισθούς τους από την αρχή του νέου έτους, καθώς το πρώτο μέρος της αύξησης θα αφορά τη μισθολογική ανέλιξη από τα 511 ευρώ στα 586,08 ευρώ, στην οποία εν συνεχεία θα προστεθεί η όποια αύξηση αποφασισθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο για τη νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του 2019.

Με Κοινή Απόφαση των υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, ρυθμίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ο ΕΦΚΑ θα επιχορηγείται κατ’ έτος με μεταφορά αντίστοιχης πίστωσης από τους πόρους του τακτικού προϋπολογισμού του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του γενικού λογιστηρίου του κράτους, η δαπάνη που θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του υπουργείου Εργασίας για το 2019 ανέρχεται σε 51 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρει η έκθεση αξιολόγησης των συνεπειών που συνοδεύει τη σχετική τροπολογία, «η προτεινόμενη διάταξη αποτελεί ένα μέτρο τόνωσης της ελληνικής αγοράς εργασίας το οποίο θα τύχει εφαρμογής στο σύνολο των νέων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας που είναι έως και 25 ετών, έχοντας άμεσο αντίκτυπο στη βελτίωση του εργασιακού και εν γένει του βιοτικού τους επιπέδου». Κρίνοντας από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την απασχόληση των νέων, η ρύθμιση θα αφορά περίπου 151.500 εργαζόμενους μέχρι 25 ετών (Στοιχεία απασχόλησης β’ τριμήνου 2018).

Ανάσχεση του brain drain
Το υπουργείο Εργασίας εκτιμά ότι το συγκεκριμένο μέτρο της επιδότησης των εισφορών, πέρα από την ενίσχυση της θέσης των νέων εργαζόμενων σε μια εξαιρετικά ρευστή αγορά εργασίας, θα λειτουργήσει και ως κίνητρο για νέες προσλήψεις ανθρώπων έως 25 ετών, οι οποίοι σήμερα εξακολουθούν να αναζητούν καλύτερη τύχη σε άλλες χώρες. Στο πλαίσιο αυτό, η επιδότηση των εισφορών σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου είναι ένα ακόμη μέτρο, εκτός από τα αντίστοιχα προγράμματα του ΟΑΕΔ , το οποίο, όπως εκτιμούν, θα συμβάλει στην ανάσχεση του brain drain.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση το υπουργείο Εργασίας εκτιμά ότι σε μεγάλο βαθμό θα υπάρχουν θετικές επιπτώσεις σε διαφορετικά επίπεδα. Δηλαδή, εκτιμά πως θα επιδράσει θετικά ως μέτρο όχι μόνο για τους ήδη απασχολούμενους νέους, αλλά και για όσους αναζητούν εργασία, καθώς μειώνεται κατά 6,66 ποσοστιαίες μονάδες ή κατά 50% το μη μισθολογικό κόστος των εργοδοτών στις προσλήψεις νέων ανέργων. Παράλληλα, θα δώσει μεγάλη ανάσα σε όσες επιχειρήσεις πιέζονται από το δυσβάστακτο κόστος πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ.

Μια τρίτη και σημαντική παράμετρος της νέας ρύθμισης είναι ότι με αυτήν τη νέα επιδότηση των εισφορών το υπουργείο Εργασίας και η κυβέρνηση απαντούν σε ένα πάγιο αίτημα όλων ανεξαιρέτως των εργοδοτικών οργανώσεων, οι οποίες ζητούν τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Μάλιστα το θέμα της μείωσης των εισφορών ετέθη από όλες τις εργοδοτικές οργανώσεις και στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2019.

πηγη www.naftemporiki.gr

Facebook Comments

POST A COMMENT.