Ελληνογερμανική συνεργασία για τα «Πράσινα Επαγγέλματα»

πράσινα_επαγγέλματα

Στην ελληνογερμανική συνεργασία για την έρευνα, την ανάπτυξη και το σχεδιασμό εκπαιδευτικών υπηρεσιών στον κλάδο των «Πράσινων Επαγγελμάτων», αποσκοπεί το νέο έργο «GRÆDUCATION», που ανέλαβε να υλοποιήσει το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Έρευνας FIAP (Ερευνητικό Ινστιτούτο για την καινοτόμο Σχεδίαση Επαγγελμάτων και την Πρόληψη), το Wissenschaftspark Gelsenkirchen (Επιστημονικό Πάρκο Γκελζενκίρχεν) και το HBZ (Εκπαιδευτικό Κέντρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου του Μίνστερ).

Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου στην Αθήνα, η εναρκτήρια εκδήλωση του προγράμματος, με τη συμμετοχή κρατικών φορέων και εκπροσώπων του επιχειρείν.

Στόχος του έργου είναι να αναπτυχθούν νέα εκπαιδευτικά προγράμματα με βάση τα υφιστάμενα ελληνικά επαγγελματικά προφίλ στον κλάδο των «Πράσινων Επαγγελμάτων», αλλά και εργαλεία για τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την επαγγελματική σταδιοδρομία στον κλάδο αυτό.

Οι τομείς «Πράσινης Τεχνολογίας», που προσφέρονται για περαιτέρω συνεργασία, είναι οι εξής:

·      Ηλιακή Ενέργεια

·      Αιολική Ενέργεια

·      Ενεργειακά αποδοτική και οικολογική κατασκευή κτιρίων

·      Διαχείριση Αποβλήτων,

καθώς ο τομέας της «Πράσινης Επιχειρηματικότητας» αντιμετωπίζει ελλείψεις σε εξειδικευμένο και  καταρτισμένο προσωπικό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δυσκολία της περεταίρω ανάπτυξης του τομέα παρ’ όλες τις προοπτικές που υπάρχουν στη χώρα. Φαίνεται, επομένως, να είναι αναγκαία η βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης νέων στο συγκεκριμένο κλάδο.

 Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο αναφέρει ότι κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπορεί, για περισσότερες πληροφορίες και για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα, να επισκεφτεί την ιστοσελίδα www.dual.com.gr ή να επικοινωνήσει στα τηλ. 210 64 19 041 και 210 64 19 036 ή μέσω emailinfo@dual.com.gr.

Facebook Comments

POST A COMMENT.