Πρόταση Κομισιόν για διεύρυνση του ελέγχου της EE στον χρηματοπιστωτικό τομέα

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα τη μεταφορά ορισμένων αρμοδιοτήτων για την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα από τις χώρες – μέλη στην ΕΕ, καθώς η Ένωση ετοιμάζεται για την αποχώρηση του Λονδίνου, που είναι το κύριο χρηματοπιστωτικό της κέντρο.

Σε μία προσπάθεια ενίσχυσης της αποκαλούμενης Ένωσης των Κεφαλαιαγορών, η Επιτροπή πρότεινε να δοθεί στις εποπτικές Αρχές της ΕΕ η άμεση εποπτεία κρίσιμων χρηματοπιστωτικών δεικτών, όπως του Euribor, και ευρωπαϊκών επενδυτικών κεφαλαίων, όπως των ευρωπαϊκών επιχειρηματικών κεφαλαίων. Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα εποπτεύονται, επίσης, πιο αυστηρά από τις εποπτικές Αρχές της ΕΕ στον σχεδιασμό των εσωτερικών μοντέλων για τον υπολογισμό των κινδύνων τους.

Η πρόταση προβλέπει, επίσης, την επέκταση της επιρροής της ΕΕ σε ξένες χρηματοπιστωτικές εταιρείες που έχουν άδεια λειτουργίας στην ΕΕ, μία κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει τελικά σε κάποιον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον βρετανικό χρηματοπιστωτικό τομέα.

 

Facebook Comments

POST A COMMENT.