Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Έρευνας

tourkia-2

Στις 24-25 Ιουλίου 2017, στο πλαίσιο της προεδρίας της Εσθονίας, πραγματοποιήθηκε στο Τάλλιν άτυπο  Συμβούλιο Υπουργών Ανταγωνιστικότητας για τον τομέα της Έρευνας. Την Ελλάδα εκπροσώπησε η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, Δρ Πατρίτσια Κυπριανίδου. Στο Συμβούλιο προήδρευσε η υπουργός Παιδείας και Έρευνας της Εσθονίας, Mailis Reps, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπήθηκε από τον Επίτροπο Έρευνας, Carlos Moedas. Τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν ήταν :

  • Η ενίσχυση του αντικτύπου και της «αξίας» της έρευνας στη κοινωνία και τα επιχειρήματα του Συμβουλίου υπέρ της αύξησης των επενδύσεων στην Έρευνα και Καινοτομία (Ε&Κ), ιδιαίτερα ενόψει της έναρξης των συζητήσεων για τη χρηματοδότηση και τον προϋπολογισμό του επόμενου Προγράμματος Πλαισίου
  • Η συνοχή στην ΕΕ όσον αφορά τις ερευνητικές πολιτικές και η «ανοιχτότητα –openness» των συνεργασιών έρευνας και καινοτομίας

Οι εργασίες του Συμβουλίου ξεκίνησαν με την παρουσίαση των συμπερασμάτων της έκθεσης Lamy με θέμα την αύξηση του αντικτύπου της Έρευνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση εκπονήθηκε από ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού κύρους, υπό την προεδρία του Pascal Lamy, ομότιμου καθηγητή του Ινστιτούτου Jacques Delors και καταλήγει σε 11 προτάσεις για τον σχεδιασμό των πολιτικών Έρευνας και Καινοτομίας κατά την περίοδο μετά τον Ορίζοντα 2020.  Τη συζήτηση τροφοδότησε η ενδιάμεση αξιολόγηση του Ορίζοντα 2020 η οποία έχει ενθαρρυντικά συμπεράσματα για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος και τη μείωση του χάσματος καινοτομίας μεταξύ των κ-μ. Παρουσιάστηκε επίσης και η πρόσφατη έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου στην οποία γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη ύπαρξης συνεργιών Έρευνας, Καινοτομίας και Εκπαίδευσης και γεφύρωσης των διαφορών μεταξύ των κ-μ στον τομέα της Έρευνας.

Κατά την 1η ενότητα της συζήτησης, τα ΚΜ ομόφωνα χαιρέτισαν την πρωτοβουλία της Επιτροπής για την έναρξη του διαλόγου για την μετά τον Ορίζοντα 2020 περίοδο για την Έρευνα στην Ευρώπη. Εξήραν τα συμπεράσματα και τις προτάσεις της ομάδας/έκθεσης Lamy για την ενίσχυση του αντικτύπου της Έρευνας και τη διάχυση των αποτελεσμάτων  στην κοινωνία, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη σημαντικής αύξησης των επενδύσεων στην Έρευνα και Καινοτομία σε Ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο στην επόμενη προγραμματική περίοδο (FP9).

Κατά τη 2η ενότητα της συζήτησης, για τους διάφορους τύπους συμπράξεων και δράσεων κοινού προγραμματισμού, τα κ-μ επεσήμαναν την ανάγκη αφενός της απλοποίησης και  του εξορθολογισμού τους, αφετέρου δε, της άμεσης αποτίμησης των έως τώρα αποτελεσμάτων.

Η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας αναφέρθηκε στα σημαντικά θετικά αποτελέσματα της μέχρι τώρα συμμετοχής της χώρας στον Ορίζοντα 2020, και τόνισε τη σημασία της διάχυσης των αποτελεσμάτων της Έρευνας στην κοινωνία, με δεδομένο ότι αυτά είναι δύσκολο να μετρηθούν άμεσα ή σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο. Επεσήμανε ότι η χρηματοδότηση της Έρευνας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο δεν αποτελεί δαπάνη αλλά επένδυση, και ότι η ενίσχυσή της αποτελεί στρατηγική επιλογή για βιώσιμη ανάπτυξη και ενίσχυση της εργασίας.  Σύμφωνα δε με πρόσφατη μελέτη, αύξηση των επενδύσεων στην Ε&Κ κατά 0,2% οδηγεί σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 1%. Η Ελλάδα, δήλωσε η Δρ. Π. Κυπριανίδου, επιλέγει να επενδύει στην Έρευνα και στη Καινοτομία και στο υψηλά εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της, υλοποιώντας ένα συνεκτικό σχέδιο για την έξοδο από την κρίση και για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας με βάση την Οικονομία της Γνώσης, για τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και την αναστροφή του φαινομένου «brain drain».

 

 

 

 

 

 

 

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΓΓΕΤ // Τηλ: 210 7458015, 210 7458012  // Email: [email protected]  // http://www.gsrt.gr

 

 

Facebook Comments

POST A COMMENT.