Πού οφείλεται μεγάλο ποσοστό παροξύνσεων της ΧΑΠ

ΧΑΠ

Τα λάθη κατά το χειρισμό της συσκευής εισπνοής της θεραπείας για την αντιμετώπιση της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) σχετίζονται με αυξημένα ποσοστά σοβαρών παροξύνσεων της νόσου, τα οποία απαιτούν νοσοκομειακή θεραπεία, σύμφωνα με τα συμπεράσματα μίας νέας μελέτης, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό European Respiratory Journal*, στην οποία επισημαίνεται ότι η εκπαίδευση στη χρήση των συσκευών εισπνοής πρέπει να αποτελεί βασικό σημείο της φροντίδας των ασθενών με ΧΑΠ.

Η συσκευή εισπνοής για τις θεραπείες της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) της Novartis σχετίζεται με λιγότερα κρίσιμα λάθη κατά το χειρισμό σε σχέση με άλλες συσκευές για τη ΧΑΠ, σύμφωνα με τη νέα αυτή μελέτη, μεγάλης κλίμακας, σε πραγματικές συνθήκες,

Η μελέτη

Η μελέτη αξιολόγησε τη χρήση της συσκευής εισπνοής περίπου 3.000 (n=2.935) ασθενών με ΧΑΠ κατά τη διάρκεια των επισκέψεων στην κλινική και διαπίστωσε ότι υπάρχουν διαφορές στα επίπεδα των βασικών λαθών κατά το χειρισμό ανάμεσα σε έξι ευρέως χρησιμοποιούμενες συσκευές. Λάθη στο χειρισμό παρατηρήθηκαν με όλες τις συσκευές, αλλά ήταν λιγότερα με τη συσκευή για τις θεραπείες της ΧΑΠ  της Novartis, η οποία επιτρέπει στους ασθενείς να ακούσουν, να δουν και να νοιώσουν ότι έχουν πάρει σωστά την πλήρη δόση της φαρμακευτικής αγωγής τους.

Η νέα μελέτη έδειξε ότι, σε προηγούμενο της μελέτης διάστημα τριών μηνών, το ποσοστό των ασθενών που εμφάνισε σοβαρές παροξύνσεις που έχρηζαν νοσηλείας ή επίσκεψης σε μονάδα αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών ήταν διπλάσιο στους ασθενείς με τουλάχιστον ένα κρίσιμο λάθος στη χρήση της συσκευής (6,9%), σε σχέση με εκείνους που δεν έκαναν λάθη στη χρήση της συσκευής (3,3%). Αυτό αποτελεί  ένα κλινικά σημαντικό εύρημα, καθώς λιγότερο από το 40% των ασθενών που μελετήθηκε ήταν σε θέση να χρησιμοποιήσει τη συσκευή χωρίς να κάνει λάθη (κρίσιμα ή μη). Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι η συνεχιζόμενη ανάγκη για εκπαίδευση στη χρήση συσκευής εισπνοής πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στην αντιμετώπιση της ΧΑΠ.

 «Η μελέτη αυτή επιβεβαιώνει τη σχέση ανάμεσα στις σοβαρές παροξύνσεις της ΧΑΠ που μπορεί να χρήζουν νοσοκομειακής θεραπείας και των κρίσιμων λαθών στη χρήση της συσκευής εισπνοής», δήλωσε ο κ. Γρηγόριος Ρομπόπουλος, Chief Scientific Officer της Novartis Hellas. «Αυτό είναι ένα σημαντικό εύρημα γιατί βοηθά τους ασθενείς να διασφαλίσουν ότι είναι σε θέση να αποκομίσουν όφελος από τη θεραπεία που παρέχεται από τη συγκεκριμένη συσκευή».

Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια

Η ΧΑΠ εκτιμάται ότι επηρεάζει 210 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως και αποτελεί την τέταρτη αιτία θανάτου. Πρόκειται για μία προοδευτική νόσο (συνήθως επιδεινώνεται με την πάροδο του χρόνου), και μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή. Η ΧΑΠ δυσχεραίνει την αναπνοή, με συμπτώματα που επιβαρύνουν σημαντικά τη λειτουργικότητα των ασθενών (δηλ. περιορισμός δραστηριότητας, μειωμένη κινητικότητα) και την ποιότητα ζωής.

Οι παροξύνσεις συνιστούν αιφνίδια επιδείνωση των συμπτωμάτων της ΧΑΠ, η οποία μπορεί να προκαλέσει φόβο στους ασθενείς, με αποτέλεσμα την εμφάνιση δυσφορίας, άγχους και επιδείνωσης της ποιότητας ζωής. Οι παροξύνσεις της ΧΑΠ σχετίζονται επίσης με σημαντικό φορτίο και κόστος σε σχέση με τη φροντίδα της υγείας, ειδικά λόγω της συχνής ανάγκης για νοσηλεία. Κατά συνέπεια η πρόληψη των παροξύνσεων αποτελεί σημαντικό στόχο για την αντιμετώπιση της ΧΑΠ προκειμένου να βελτιωθεί η μακροχρόνια κατάσταση της υγείας και να εξοικονομηθούν πόροι υγείας.

 

*Η έρευνα αυτή υποστηρίζεται από επιχορήγηση της Novartis.

Πηγή: dailypharmanews.gr

Facebook Comments

POST A COMMENT.