“Η πρόοδος του ελληνικού προγράμματος στο άτυπο Εurogroup”

Την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή του ελληνικού προγράμματος μετά τις συζητήσεις στο Παρίσι και εν  όψει της έλευσης της τρόικας εντός του Σεπτεμβρίου στην Αθήνα, θα εξετάσει το άτυπο Γιουρογκρούπ την Παρασκε υή στο Μιλάνο, όπως ανέφερε σήμερα στις Βρυξέλλες ανώτερος αξιωματούχος της Ευρωζώνης.

Σε ότι  αφορά τη βιωσιμότητα του χρέους, ο ίδιος αξιωματούχος τόνισε ότι το θέμα αυτό αποτελεί τμήμα των συζητή σεων με τις ελληνικές Αρχές στην εν εξελίξει αξιολόγηση επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι ουσιαστικές διαπραγματεύ σεις θα διεξαχθούν μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.Πάντως διευκρίνισε ότι η ανάλυση επί της βιωσιμότητας του χρέους είναι συνάρτηση και των δημοσιονομικών επιδόσεων για το 2015, δηλαδή την πορεία του ελλείματος, τα έσοδα και τις δαπάνες.Στο πλαίσιο αυτό υπενθύμισε ότι υποχρέωση των κρατών – μελών είναι να παρουσιάσουν έως τα μέσα Οκτωβρίου στην Επιτροπή τα σχέδια προυπολογισμού της επόμενης χρονιάς επί των οποίων θα υπάρ ξει τοποθέτηση στα τέλη Νοεμβρίου από την Επιτροπή.

Facebook Comments

POST A COMMENT.