“Βοήθεια στο Σπίτι”

keg41

Ανακούφιση για 70.000 ηλικιωμένους και άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας προσφέρει η απόφαση της κυβέρνησης να συνεχίσει το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Εργασίας Βασίλη Κεγκέρογλου, η “Βοήθεια” θα συνεχιστεί κανονικά μέχρι το τέλος του 2015 και από την 1η Ιανουαρίου 2016 θεσμοθετείται ο νέος τρό πος υλοποίησής της με δύο νέα προγράμματα: ‘Κατ’ Οίκον Φροντίδα Ηλικιωμένων” αποκλειστικά για συνταξιούχους και “Κατ’ Οίκον Κοινωνική Φροντίδα” για δικαιούχους που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Στο πρόγραμμα απασχο λούνται 3.600 εργαζόμενοι.

Facebook Comments

POST A COMMENT.