Το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο ενέκρινε την εισδοχή της Λιθουανίας στο Ευρώ

Το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο ενέκρινε με μεγάλη πλειοψηφία την εισδοχή της Λιθουανίας στην Ευρωζώνη, η οποία πρό κειται να γίνει το 19ο κράτος μέλος της από 1ης Ιανουαρίου 2015. Η εισδοχή στι ενιαίο νόμισμα της μικρής χώρας της Βαλτικής εγκρίθηκε  με 545 ψήφους υπέρ, 116 κατά και 34 αποχές. Η γνώμη του Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό δεν έ χει παρά μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Τον Ιούνιο, η εξέλιξη αυτή είχε ήδη λάβει το πράσινο φως της Ευρωπαικής Επιτροπής, της Ευρωπαικής Κεντρικής Τρά πεζας και κατόπιν των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης, οι οποίοι θεώρησαν ότι η Λιθουανία έχει παρουσιάσει ένα “υψηλό επίπεδο βιώσιμης σύγκλισης με την ευρωζώνη” και ότι εκπληρώνει τις απαραίτητες προυποθέσεις. Το σύ νολο των κρατών -μελών της Ευρωπαικής Ένωσης αναμένεται να δώσει το πράσινο φως την 23η Ιουλίου..

Facebook Comments

POST A COMMENT.