Νεώτερες αλλαγές στην κοινωνική πρόνοια

ΟΑΕΔ
Αλλάζει ριζικά το τοπίο στον τρόπο λειτουργίας των φορέων, που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, με σχέδιο νόμου το οποίο προωθεί το υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εισάγεται νέο μοντέλο για τη χρηματοδότηση των φορέων που υλοποιούν δράσεις κοινωνικής πρόνοιας.
Στο εξής θα χρηματοδοτούνται οι δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιούν οι φορείς και όχι οι ίδιοι οι φορείς, ενώ καθιερώνεται η δημόσια λογοδοσία των φορέων αυτών και ακόμη, κάθε χρόνο όλοι οι φορείς οφείλουν να αναρτούν τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό και τον απολογισμό των δράσεών τους.
Καθιερώνεται η «Κοινωνική Επιταγή», ως μέσον παροχής υπηρεσιών ή αγαθών: Με τον τρόπο αυτόν ο πολίτης που επιθυμεί να κάνει χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών, θα μπορεί να επιλέγει ο ίδιος τον φορέα με τα δικά του κριτήρια και ανάλογα με τις ανάγκες του. Αντίστοιχα δίνεται η δυνατότητα στους φορείς να βελτιώνουν διαρκώς την ποιότητα των υπηρεσιών τους, ώστε να επιλέγονται από τους πολίτες.
Με το σχέδιο νόμου εισάγονται επίσης νέοι θεσμοί και διαδικασίες, όπως το «πανελλαδικό δίκτυο κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης», οι «κοινωνικές συμπράξεις», ο «χάρτης ποιότητας» των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και το «Παρατηρητήριο λειτουργίας και αξιολόγησης των φορέων κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης».
ΑΠΕ

Facebook Comments

POST A COMMENT.