Η Kosmocar Α.Ε.- Αudi, χορηγός της Ελληνικής Προεδρίας

kosmocar-audi

imagesΗ Κosmocar A.Ε.- Αudi είναι ο Μέγας Χορηγός της ελληνικής

προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το

2014.

” Η ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής

Ένωσης από την Ελλάδα για το πρώτο εξάμηνο του 2014

είναι θεσμικό καθήκον και ταυτόχρονα μια εθνική προσπάθεια

για να ενισχυθεί η αξιοπιστία της χώρας στις διαπραγματεύ

σεις με τη τρόικα και ενόψει του σχεδίου για την έξοδο στις α-

γορές”.Αυτό τόνισε,μεταξύ άλλων, ο αντιπρόεδρος της κυβέρ-

νησης Ευάγγελος Βενιζέλος στην τελετή παραλαβής- παρα-

χώρησης αυτοκινήτων Αudi από τον Μέγα Χορηγό της ελλη

νικής προεδρίας,Κosmocar Α.Ε. Η επιλογή της Κosmocar A.

E. ως Μεγάλου Χορηγού στις μετακινήσεις υπογραμμίζει την

ικανότητα της εταιρείας να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτή-

σεις οι οποίες πηγάζουν από τον κορυφαίο θεσμικό ρόλο που

ανέλαβε η Ελλάδα.Πραγματοποιήθηκε,δε, ύστερα από πρόσ

κληση ενδιαφέροντος προσφοράς χορηγιών που απηύθυνε

στο τέλος Μαΐου του 2013 το υπουργείο Εξωτερικών για την

κάλυψη των οργανωτικών αναγκών της ελληνικής προεδρίας.

Facebook Comments

POST A COMMENT.