Το ΄Ιδρυμα ” Σταύρος Νιάρχος ” αλλάζει την Καλλιθέα

Το Δημοτικό Πάρκο Αθλητισμού και Αναψυχής Καλλιθέας, που χρηματοδότησε το

” ΄Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος ” παραδόθηκε στους δημότες.

Σε μια έκταση 28.000 τ.μ. εκτείνεται το Δημοτικό Πάρκο Αθλητισμού και Αναψηχής.

Περιλαμβάνει ανοιχτό κολυμβητήριο ολυμπιακών διαστάσεων, παιδική πισίνα, γή-

πεδο ποδοσφαίρου,παιδική χαρά, καθώς και τρία κτιριακά συγκροτήματα υποστη-

ρικτικών εγκαταστάσεων περιλαμβανομένων αναψυκτηρίου και αίθουσας πολλαπ-

λών χρήσεων ( συνολικό εμβαδό 1.000 τ.μ.), ελεύθερους χώρους στάθμευσης, υ-

ψηλή και χαμηλή φύτευση.

Το Πάρκο, τμήμα του έργου ανάπλασης του Φαληρικού Δέλτα, σχεδιάστηκε, κατασ-

κευάστηκε και εξοπλίσθηκε με δωρεά του ” Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος ” συνολικού

ύψους  5.92 εκατομμυρίων ευρώ, και φέρει την υπογραφή του διεθνούς φήμης αρχι-

τέκτονα Renzo Piano στην Ελλάδα, οποίος ανέλαβε το σχεδιασμό και την επίβλεψη

κατασκευής όλου του έργου – το Πάρκο είναι το πρώτο βήμα της συνολικής ανάπλα-

σης του παραλιακού μετώπου και στη βορειοανατολική πλευρά του θα φιλοξενηθεί

το υπό κατασκευή Κέντρο Πολιτισμού – ΄Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Facebook Comments

POST A COMMENT.