Αγίου Κωνσταντίνου 6, Ομόνοια
Τ.Κ. 10431
Αθήνα – Greece
Τηλ.: (210) 3613886
Τηλ. & Fax: (210) 523 8080
e-mail: [email protected]