Παρόν Δ.Σ. της ΕΑΕΤΕ 

Το Νέο Δ.Σ. που ανδείχτηκε από τις Αρχαιρεσίες της 17ης Ιανουαρίου 2021:

Πρόεδρος                    :  Ρούλα Σκουρογιάννη
Αντιπρόεδρος            :  Δημήτρης Βεζύρης
Γεν. Γραμματέας       :  Αλέξανδρος Γιατζίδης
Ταμίας                          :  Μανώλης Τσακίρης 
Γεν. Έφορος               :  Ανθή Πίκουλα

ΔΣ-ΕΑΕΤΕ-2021-2024

 

Το Δ.Σ. της περιόδου 2019 – 2020

Το Δ.Σ. που ανδείχτηκε από τις Αρχαιρεσίες της 25ης Νοεμβρίου 2018:

Πρόεδρος                    :  Ρούλα Σκουρογιάννη
Αντιπρόεδρος            :  Δημήτρης Βεζύρης
Γεν. Γραμματέας       :  Έλλη Σπυροπούλου
Ταμίας                          :  Στέφανος Σβώμπος 
Γεν. Έφορος               :  Ανθή Πίκουλα