Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά εγγραφής μελών στην Ε.Α.Ε.Τ.Ε.

Απαραίτητες προϋποθέσεις εγγραφής τακτικού μέλους:

Δημοσιογράφοι που έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και εργάζονται σε ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες, περιοδικά, εκπομπές σε ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, καθώς και ενημερωτικές ιστοσελίδες-sites εκτός blogs), με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες, μπορούν να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά στο Δ.Σ. της Ένωσης, κατόπιν επικοινωνίας τηλεφωνικής (210- 523 8080) ή με e-mail ([email protected]).

Αποδεκτά ως μέλη γίνονται και: σκηνοθέτες, εικονολήπτες, ηχολήπτες και φωτογράφοι, εάν ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις.

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει:

Να έχει συμπληρώσει δύο πλήρη ασφαλιστικά έτη ως μισθωτός ή ως ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος σε κάποια από τις παραπάνω ειδικότητες.

Να έχει πτυχίο Πανεπιστημίου ή βεβαίωση δημόσιας ή ιδιωτικής μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας σχολής, σχετική με την ειδικότητά του.

Να είναι ενεργός επαγγελματίας στην ειδικότητά του κατά το χρόνο που εξετάζεται η αίτησή του για εγγραφή.

Να μην είναι συνταξιούχος.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση εγγραφής (χορηγείται από την Ένωση και καταγράφονται τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου και περιγραφή αντικειμένου δημοσιογραφικής εργασίας ή των άλλων προαναφερόμενων).
  • 2 έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες (τύπου διαβατηρίου).
  • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
  • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (γενικής χρήσης).
  • Φωτοτυπία πτυχίου ή τίτλου σπουδών.
  • Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής.
  • Σύντομο, σαφές και πλήρες βιογραφικό σημείωμα δακτυλογραφημένο.
  • Αν είναι αυτοαπασχολούμενος, βεβαίωση από ασφαλιστικό οργανισμό, όπου θα αναφέρεται ο συνολικός χρόνος ασφάλισης ως συντάκτη ή για τις άλλες ειδικότητες ανάλογα.
  • Αν είναι μισθωτός, βεβαίωση του εργοδότη με πλήρη στοιχεία της επιχείρησης και ΣΤΑΚΟΔ.
  • Να προταθεί ως μέλος από δύο τακτικά μέλη της ΕΑΕΤΕ.

Απαραίτητες προϋποθέσεις εγγραφής δόκιμου μέλους:

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα άλλα κριτήρια αλλά δεν έχουν συμπληρώσει δύο πλήρη ασφαλιστικά έτη ως μισθωτοί ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι σε κάποια από τις παραπάνω ειδικότητες, μπορούν να εγγραφούν ως δόκιμα μέλη.

Εφόσον αλλάξουν οι εργασιακές συνθήκες και συμπληρωθούν τα δύο έτη, επανεξετάζεται από το Δ.Σ. η εισδοχή τους στα τακτικά μέλη. Διαφορετικά παραμένουν στα δόκιμα μέλη.

Η αίτηση διαπίστευσης (μαζί με τις απαραίτητες προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εξετάζονται στην αμέσως επόμενη από την παραλαβή τους συνεδρίαση του Δ.Σ.

*Οι αιτήσεις εγγραφών γίνονται δεκτές όλο το χρόνο και η συνδρομή έτους καταβάλλεται ολόκληρη, ασχέτως με το μήνα εισδοχής του μέλους.