χάρτης

Τα υπαίθρια γλυπτά της Αθήνας “συναντώνται” στο διαδίκτυο

glupta

Περισσότερα από 300 γλυπτά που κοσμούν τους δημόσιους χώρους της Αθήνας καταγράφονται στο δικτυακό τόπο www.athenssculptures.com, τον οποίο δημιούργησε η ομάδα πολιτών Atenistas. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η χαρτογράφηση όλων των γλυπτών, προκειμένου πολίτες και επισκέπτες της πρωτεύουσας να έχουν ένα ηλεκτρονικό εγχειρίδιο με πληροφορίες για τα έργα που συναντούν στο δρόμο τους. Ο δικτυακός τόπος που τέθηκε σε

Read More