οινοκριτικός

Ύμνος στα ελληνικά λευκά κρασιά

dghhgdgdhmd_600_400_-1520156805

Ύμνο στα ελληνικά λευκά κρασιά κάνει το περιοδικό Ottawa Magazine ( τεύχος Σεπτεμβρίου 2014 ), το οποίο κυκλο φόρησε επίσης ως ένθετο της εφημερίδας Οttawa Citizen. O γνωστός οινοκριτικός David Lawrason,ο οποίος δηλώνει ότι είχε πολλές αμφιβολίες για την ποιότητα των ελληνι κών κρασιών, πείσθηκε για τη νέα εξαιρετική παραγωγή λευκών κρασιών κατά τη παρουσίασή

Read More