Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

Επέκταση της δραστηριότητας της ΜΤΝ του Θριασίου Νοσοκομείου

Θριάσιο-Νοσοκομείο

Η λειτουργική βελτίωση και η επέκταση της δραστηριότητας της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) του Θριασίου Νοσοκομείου είναι εμφανής από τον πρώτο συνοπτικό απολογισμό των πεπραγμένων της που ανακοινώθηκε πρόσφατα από τη Διοίκηση του ΓΝΕ «ΘΡΙΑΣΙΟ». Συγκεκριμένα, το Σεπτέμβριο του 2016, ο αριθμός των μονίμων ων στη μονάδα ανερχόταν στους 16, ενώ κατά το μήνα αυτό, άλλοι 10

Read More