μεταδοτικότητα

Έρευνα σε ασθενείς με COVID-19 για τη διάρκεια της μεταδοτικότητας του κορονοϊού

covid-19-2

Η γνώση της περιόδου μεταδοτικότητας του ιού αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την πρόληψης της μετάδοσης του SARS–CoV-2. Σχετικά με το θέμα αυτό, ενδιαφέρουσες είναι οι διαπιστώσεις προκύπτουν από μελέτη ανασκόπησης* του Kieran A. Walsh και των συνεργατών του (K.A. Walsh et al. The duration of infectiousness of individuals infected with SARS-CoV-2), που δημοσιεύτηκε πρόσφατα (9

Read More