κράτη-μέλη

Μειώνονται οι Ευρωπαίοι βουλευτές

Δώδεκα (12) κράτη-μέλη θα χάσουν από μία έδρα στο Ευρωκοινοβούλιο, ενώ κανένα δε θα κερδίσει επιπλέον έδρα, σύμφωνα με τη λύση που υιοθετήθηκε από το ΕΚ, την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013. Αυτή η πρόταση τώρα θα περάσει στα χέρια των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο θα πρέπει να λάβει ομόφωνη απόφαση στην ψηφοφορία που θα

Read More