κοινοτική οδηγία

Νέα δεδομένα για την πρόσβαση των ΑμΕΑ σε δημόσια και ιδιωτικά κτήρια από το 2020

amea

Οι υποδομές χωρίς δυνατότητα πρόσβασης από ΑμΕΑ, αποτελούν μια σημαντική παράλειψη των μέχρι πρότινος ελληνικών κυβερνήσεων, την οποία θα κληθούν να αντιμετωπίσουν άμεσα καθώς από το 2020, τα δημόσια και ιδιωτικά κτήρια που δεν είναι προσβάσιμα από ΑμΕΑ θα θεωρούνται αυθαίρετα, σύμφωνα με ευρωπαϊκή κοινοτική οδηγία, την οποία η Ελλάδα δεν έχει ακόμα ενσωματώσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελλάδα δέχεται μεγάλη πίεση να

Read More