Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Συμφώνησαν ΕΟΠΥΥ-φαρμακοβιομηχανίες για τη μείωση θεραπειών υψηλού κόστους

Σημαντική συμφωνία για τη διευρυμένη πρόσβαση των ασθενών σε νέες καινοτόμες θεραπείες υψηλού κόστους (όπως οι θεραπείες για την  ηπατίτιδα C) υπογράφτηκε μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και φαρμακευτικών εταιρειών, διασφαλίζοντας τη Δημόσια Υγεία και το Δημόσιο Συμφέρον, καθώς με τη συμφωνία επιτεύχθηκε σημαντική μείωση στο κόστος θεραπείας ανά ασθενή. Φαίνεται να

Read More