εκπρόσωποι

Εκπροσωπούνται επαρκώς οι γυναίκες στο σημερινό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;

Picture1-1

Οι γυναίκες θα έπρεπε να διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο στην πολιτική, πώς όμως εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο; Η απάντηση στα παρακάτω γραφήματά που δημοσίευσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στην πολιτική και στο δημόσιο βίο σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Με την πάροδο του χρόνου, το ποσοστό των εκλεγμένων

Read More