Εκκλησία της Ελλάδος

Ένταση στις σχέσεις Οικουμενικού Πατριαρχείου και Εκκλησίας Ελλάδος

ÓÕÍÁÍÔÇÓÇ ÔÏÕ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÕ ÉÅÑÙÍÕÌÏÕ ÌÅ ÔÏÍ ÏÉÊÏÕÌÅÍÉÊÏ ÐÁÔÑÉÁÑ×Ç ÂÁÑÈÏËÏÌÁÉÏ ÓÔÇÍ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÇ ÁÈÇÍÙÍ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//

Ένταση  έχει προκληθεί για μία ακόμα φορά στις σχέσεις ανάμεσα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και την Εκκλησία της Ελλάδος, με αφορμή τις Μητροπόλεις των Νέων Χωρών. Συγκεκριμένα, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος αρνήθηκε να διαβιβάσει, κατά τα ισχύοντα θέσμια, τις επιστολές –προσκλήσεις του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου, στους Μητροπολίτες των Νέων Χωρών της

Read More