εθνικό μουσείο σύγχρονης τέχνης

Προκηρύχθηκε η θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή στο Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης

emst1

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε στο φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως η προκήρυξη του διαγωνισμού για την κάλυψη της θέσης του καλλιτεχνικού διευθυντή-διευθύντριας του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. “Όπως είχε δεσμευτεί η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι προκηρύξεις για την κάλυψη των θέσεων των καλλιτεχνικών διευθυντών των μεγάλων πολιτιστικών οργανισμών της χώρας προχώρησαν και

Read More