Βυζαντινή Τέχνη

«Ουρανός και Γη. Η τέχνη του Βυζαντίου από Ελληνικές Συλλογές»

Εικ.Δ1

«Heaven and Earth, Art of Byzantium from Greek Collections» Η έκθεση «Ουρανός και Γη. Η τέχνη του Βυζαντίου από Ελληνικές Συλλογές» («Heaven and Earth, Art of Byzantium from Greek Collections»), που διοργανώνουν  στις Η.Π.Α το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και το Μουσείο Μπενάκη, αποτελεί ένα μεγάλο πολιτιστικό εγχείρημα που έχει σκοπό να προβάλει σε δυο

Read More