Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ανταποκριτών Ελληνικού Τύπου του Εξωτερικού

Γενική Συνέλευση

Την Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2021, συνήλθε το σώμα των οικονομικά ενήμερων τακτικών μελών
της Ένωσης Ανταποκριτών Ελληνικού Τύπου του Εξωτερικού, για την πραγματοποίηση της
Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης για τα έτη 2019-2020 καθώς και για τη
διαδικασία ανάδειξης νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Λόγω των τρεχόντων έκτακτων περιοριστικών μέτρων (lockdown), η Γενική Συνέλευση
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, όπως προβλέπει σχετική τροπολογία.

Τα μέλη παρέστησαν διαδικτυακά αλλά και ορισμένα με φυσική παρουσία στην Έδρα της ΕΑΕΤΕ, όπου φιλοξενήθηκε
η τηλεσυνάντηση της Γενικής Συνέλευσης.
Κατόπιν συζήτησης των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης της Γεν. Συνέλευσης πραγματοποιήθηκαν
Αρχαιρεσίες της ΕΑΕΤΕ για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Το νέο Δ.Σ. που αναδείχτηκε από την εκλογική διαδικασία συγκροτήθηκε σε σώμα, τη Δευτέρα 18
Ιανουαρίου, ως εξής:

  • Σκουρογιάννη Ρούλα – Πρόεδρος
  • Βεζύρης Δημήτρης – Αντιπρόεδρος
  • Τσακίρης Εμμανουήλ – Ταμίας
  • Γιατζίδης Αλέξανδρος – Γεν. Γραμματέας
  • Πίκουλα-Πουσίου Ανθή – Γεν. Έφορος

 

Facebook Comments

POST A COMMENT.