Ηρώδου Αττικού: Σύντομα θα μετατραπεί σε βιοκλιματικό πεζόδρομο

οδός Ηρώδου Αττικού

Η Ηρώδου Αττικού μετατρέπεται σε βιοκλιματικό πεζόδρομο,  στο πλαίσιο ευρύτερου σχεδίου ενοποίησης του Εθνικού Κήπου με το χώρο του Ζαππείου, καθώς και την  πλήρη πεζοδρόμηση της Β. Όλγας.

Μετά από σχετικό αίτημα της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος  του ΥΠΕΝ, η διοίκηση του Πράσινου Ταμείου πήρε απόφαση και ενέκρινε το σχετικό κονδύλι χρηματοδότησης για την  προκήρυξη μελέτης με τίτλο «τεύχος προτάσεων για αναβάθμιση της οδού Ηρώδου Αττικού σε βιοκλιματική οδό”», προϋπολογισμού  45.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

-«Στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας  προτείνεται η λειτουργική και αισθητική ενοποίηση του Εθνικού Κήπου με το χώρο του Ζαππείου, καθώς και η πλήρης πεζοδρόμηση της Β. Όλγας. Στις προσεγγίσεις αυτές η ενίσχυση της πεζής μετακίνησης στην οδό Ηρώδου Αττικού και η επιπλέον ανάδειξη της οδού κρίνεται ιδιαίτερα σκόπιμη. Το ΥΠΕΝ επιδιώκει να ανταποκριθεί στις παραπάνω προτάσεις του ΡΣΑ καθώς και να ενισχύσει την περιοχή σε σχέση με την κλιματική απορύθμιση, στοχεύοντας να υλοποιήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, παρεμβάσεις και δράσεις».

Αυτά αναφέρει η  Γενική  Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ σε έγγραφο της  προς το Πράσινο Ταμείο και σημειώνει ότι:

-«Η οδός Ηρώδου Αττικού είναι ο εμβληματικότερος ο δρόμος της πρωτεύουσας. Βρίσκεται στο κεντρικότερο σημείο της Αθήνας, έχει πάρει το όνομά της από τον αρχαίο ρήτορα και ευεργέτη της Αθήνας Ηρώδη Αττικό, καθώς οδηγεί προς το Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο στην ανατολική κλιτύ του οποίου βρισκόταν το Μαυσωλείο του. Η οδός ξεκινά (βόρεια) από τη Λεωφ. Βασ. Σοφίας και καταλήγει στην οδό Βασ. Κωνσταντίνου. Είναι μονής κατεύθυνσης, με μήκος 630μ (4 Ο.Τ.).

Αποτελεί το ανατολικό όριο του Εθνικού Κήπου και σε αυτόν βρίσκεται το Προεδρικό Μέγαρο και το Μέγαρο Μαξίμου όπου και το επίσημο γραφείο του Πρωθυπουργού της Ελλάδας από το 1982 μέχρι σήμερα».

Η απόφαση

Η διοίκηση του Πράσινου Ταμείου, αποφάσισε ομόφωνα  την  την ένταξη της δράσης στον προϋπολογισμό: «Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2020, ώστε  να δημιουργηθεί «Τεύχος προτάσεων για την αναβάθμιση της οδού Ηρώδου Αττικού σε βιοκλιματική οδό». Επίσης τη διάθεση συνολικού ποσού μέχρι των 45.000,00 €, πλέον ΦΠΑ (ήτοι συνολικά: 55.800,00 €), για την υλοποίηση του παραπάνω έργου, που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πράσινου Ταμείου οικονομικού έτους 2020. Η εκταμίευση θα υλοποιηθεί με έκδοση εντάλματος, κατόπιν ελέγχου των απαραίτητων παραστατικών που θα υποβληθούν από την Γ.Γ.Χ.Σ.Α.Π. στο Π.Τ. Και τέλος εξουσιοδότησε τον πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου Ευστάθιος Σταθόπουλο να προβεί στην εκτέλεση της απόφασης.

Πηγή: ecopress.gr

Facebook Comments

POST A COMMENT.