Εκπροσωπούνται επαρκώς οι γυναίκες στο σημερινό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;

Picture1-1

Οι γυναίκες θα έπρεπε να διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο στην πολιτική, πώς όμως εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο; Η απάντηση στα παρακάτω γραφήματά που δημοσίευσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στην πολιτική και στο δημόσιο βίο σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Με την πάροδο του χρόνου, το ποσοστό των εκλεγμένων γυναικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αυξηθεί. Μόνο 31 γυναίκες ήταν μέλη από το 1952, μέχρι τις πρώτες εκλογές του 1979. Το ποσοστό εκπροσώπησης των γυναικών στο πρώτο εκλεγμένο με άμεση ψηφοφορία Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν 15,2%. Το ποσοστό των εκλεγμένων γυναικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυξάνεται συνεχώς και σήμερα ανέρχεται στο 40,4%.

Όσον αφορά την εκπροσώπηση των γυναικών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παραμένει πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο για τα εθνικά κοινοβούλιο και πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ για τα εθνικά κοινοβούλια.

© European Union 2019 -EP   

Ο αριθμός των γυναικών που κατέχουν υψηλές θέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρίσκεται επίσης σε αύξηση. Στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο, 8 από τους 14 αντιπροέδρους και 11 από τους 22 πρόεδρους επιτροπών είναι γυναίκες, σε σχέση με 5 αντιπροέδρους κατά την προηγούμενη θητεία.

infographic illustration on Women in the European Parliament

Facebook Comments

POST A COMMENT.