Επιβεβλημένη η χορήγηση ιατρικών γνωματεύσεων στους αθλούμενους σε αθλητικά Σωματεία

κάρτα-υγείας-αθλητή

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών τονίζει ότι είναι επιβεβλημένη η χορήγηση ιατρικών γνωματεύσεων σε αθλούμενους σε αθλητικά Σωματεία. Η ιατρική εξέταση οφείλει να πραγματοποιείται μόνο σε αδειοδοτημένους φορείς ΠΦΥ.

Ειδικότερα, ο ΙΣΑ με αφορμή ερωτήματα και επισημάνσεις αθλητικών σωματείων για την υποχρέωση έκδοσης ιατρικής γνωμάτευσης σε αθλούμενους που δε συμμετέχουν σε αγωνιστικά τμήματα των σωματείων, απαντά ότι θεωρεί επιβεβλημένη τη χορήγηση ιατρικών γνωματεύσεων σε αθλούμενους σε αθλητικά σωματεία, ενώ τονίζει ότι η ιατρική εξέταση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο σε αδειοδοτημένους φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ).

Επίσης, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) διευκρινίζει πως -σύμφωνα με την ερμηνευτική εγκύκλιο του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού- η έκδοση της Κάρτας Υγείας Αθλητή είναι υποχρεωτική μόνο για τους αθλητές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο αθλητικού σωματείου και έχουν αποκτήσει Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας. Δεν υπάρχει καμία νομοθετική πρόβλεψη αναφορικά με την υποχρέωση προσκόμισης ιατρικής γνωμάτευσης για την συμμετοχή αθλούμενων σε μη αγωνιστικά τμήματα.

Ωστόσο ο ΙΣΑ κρίνει «επιβεβλημένο για τη συμμετοχή σε κάθε άθλημα μη αγωνιστικό να προσκομίζεται ιατρική γνωμάτευση, η οποία θα βεβαιώνει ότι οι αθλούμενοι είναι υγιείς, δεν χρήζουν περαιτέρω ιατρικών εξετάσεων και μπορούν να ασκηθούν στο εκάστοτε άθλημα».

Προσθέτει, ακόμα, ότι σε καμία περίπτωση δεν νομιμοποιείται ο γιατρός να μεταβαίνει στον χώρο του εκάστοτε σωματείου, προκειμένου να εξετάσει τους αθλούμενους, εκτός και αν υφίσταται στον χώρο αδειοδοτημένο από τον ΙΣΑ ως αρμόδιο φορέα ιατρείο παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Σχετικά, τέλος, με τις ιατρικές ειδικότητες που μπορούν να χορηγούν τις παραπάνω ιατρικές γνωματεύσεις, ο ΙΣΑ εκφράζει την άποψη ότι «τέτοιες δύνανται να χορηγούν, κατ΄ ανάλογη εφαρμογή όσων ισχύουν για την έκδοση κάρτας υγείας αθλητή, καρδιολόγοι αλλά και γιατροί άλλων ειδικοτήτων, εφόσον έχουν πιστοποιηθεί με βάση τα σχετικά μετεκπαιδευτικά σεμινάρια».

Facebook Comments

POST A COMMENT.