Διορισμοί ψυχολόγων στα Δημοτικά Σχολεία, με υπουργική απόφαση

παιδί-ψυχολόγος

Προσλαμβάνονται, από τη φετινή χρονιά, σύμφωνα με απόφαση της υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σ. Ζαχαράκη, ψυχολόγοι ως Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό σε Δημοτικά Σχολεία, ενώ διευκρινίζεται ότι κάθε ψυχολόγος θα καλύπτει τις ανάγκες πέντε σχολικών μονάδων.

Συγκεκριμένα, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως –με ΦΕΚ Β΄ 3256/23.08.2019– η υπουργική Απόφαση της υφυπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, με Αριθμ. 127895/Δ1, και θέμα: «Καθορισμός ομάδων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες ασκούν καθήκοντα μέλη ΕΕΠ του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων».

Όπως ορίζει το άρθρο 2 της ΥΑ, σε διάστημα πέντε ημερών από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας, ο ψυχολόγος θα πρέπει να καταρτίσει εβδομαδιαίο πρόγραμμα, στο οποίο καθορίζεται συγκεκριμένη ημέρα της εβδομάδας, σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους, κατά την οποία θα ασκεί τα καθήκοντά του, σε κάθε μια από τις πέντε (5) σχολικές μονάδες που έχει τοποθετηθεί.
Το πρόγραμμα υποβάλλεται στους διευθυντές των σχολικών μονάδων της ομάδας τοποθέτησης και ο διευθυντής της πολυπληθέστερης σχολικής μονάδας σε μαθητικό πληθυσμό υποβάλλει το πρόγραμμα στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. (Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης κοινοποιεί το πρόγραμμα στα οικεία ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και Κ.Ε.Σ.Υ.).

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, το έργο των ψυχολόγων υποστηρίζεται και εποπτεύεται από το οικείο Κ.Ε.Σ.Υ., ο προϊστάμενος του οποίου οργανώνει συναντήσεις των ψυχολόγων για το σκοπό αυτό.

Ο ψυχολόγος υποχρεούται να υποβάλλει έκθεση στο τέλος της σχολικής χρονιάς στο διευθυντή κάθε σχολικής μονάδας της αρμοδιότητάς του, στην οποία θα  περιγράφονται οι δράσεις τις οποίες έχει οργανώσει, οι ενημερώσεις – επαφές που έχουν πραγματοποιηθεί καθώς και ενέργειες στις οποίες έχει προβεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΥΑ 142628/ΓΔ4 (ΦΕΚ 3032/2017 τ.Β΄).

Η συγκεκριμένη έκθεση υποβάλλεται από το διευθυντή του σχολείου στο οικείο Κ.Ε.Σ.Υ. και φυλάσσεται στο αρχείο του σχολείου.

Η κάλυψη των συγκεκριμένων θέσεων ψυχολόγων θα πραγματοποιηθεί με πρόσληψη μελών Ε.Ε.Π. που ανήκουν στον κλάδο ΠΕ23 Ψυχολόγων από τους πίνακες αναπληρωτών Ε.Ε.Π. του κλάδου ΠΕ23 ψυχολόγων.

Ρ.Σ.

Facebook Comments

POST A COMMENT.