ΕΚΠΑ: Μεταπτυχιακό πρόγραμμα δημοσιογραφίας με έμφαση στην ψηφιακή καινοτομία και την επιστήμη των δεδομένων

digital journalism

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης (Master of Science in Digital Communication Media and Interaction Environments) του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το νέο ακαδημαϊκό έτος από το τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ απευθύνεται σε 20 μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες.

Το Μεταπτυχιακό προσφέρει τρεις πρωτοποριακούς κύκλους μαθημάτων καθώς στοχεύει στην εξειδίκευση των σπουδαστών σε τεχνολογίες αιχμής και σε σύγχρονα διεπιστημονικά πεδία ψηφιακής συμμετοχής.

Ειδικότερα παρέχεται μεταπτυχιακή εξειδίκευση στους τομείς:

  • της Επιστήμης των Δεδομένων στη δημοσιογραφία και την επικοινωνία (data science in journalism and communication),
  • του Σχεδιασμού Εμπειρίας Εικονικών Περιβαλλόντων (designing virtual environment experiences) αλλά και
  • της Συμμετοχικής Διακυβέρνησης και της Ψηφιακής Κοινωνικής και Ανθρωπιστικής Καινοτομίας (participatory governance and digital social and humanitarian innovation).

Το πρόγραμμα στελεχώνεται από περισσότερους από 12 διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ και μεταδιδακτορικούς ερευνητές του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Ήδη λειτουργεί με την πρώτη πλήρη εκπαιδευτική σειρά του έτους εισαγωγής 2018-19.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Πρόγραμμα είναι 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα, για παρακολούθηση μαθημάτων και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων καθώς και αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα θέματα σπουδών είναι διαθέσιμες στον ιστοχώρο του Προγράμματος, ενώ οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν και με τη Γραμματεία του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ ΕΚΠΑ.

Facebook Comments

POST A COMMENT.