Το νέο προσωπικό πανευρωπαϊκό συνταξιοδοτικό προϊόν

33da9217228bec2c54ab88c9f0cf90ad

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε στις 4 Απριλίου την εφαρμογή του νέου πανευρωπαϊκού προσωπικού ασφαλιστικού προϊόντος, που δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να συνεχίσουν να αποταμιεύουν χρήματα ακόμα και αν αλλάξουν χώρα.

Σύμφωνα με το ΕΚ, οι νέοι κανόνες προσφέρουν στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές παρόχων και διασφαλίζουν ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τους παρόχους, ενώ συμβάλουν και στη δημιουργία ενιαίας αγοράς για τις ατομικές συντάξεις και ενθαρρύνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων προς όφελος των καταναλωτών.

“Εκπληρώσαμε όλα όσα υποσχεθήκαμε: ένα πραγματικά πανευρωπαϊκό προϊόν που θα είναι απλό, ασφαλές και καλό για τους καταναλωτές” δήλωσε η εισηγήτρια της έκθεσης του ΕΚ, Σόφι ιν’τ Βελντ,  επισημαίνοντας ότι πρόκειται για συμπληρωματική επιλογή που σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά τις κρατικές συντάξεις, αλλά θα συμβάλει περαιτέρω σε μια κοινωνική Ευρώπη που νοιάζεται για τους πολίτες της.

Τί είναι τα προσωπικά συνταξιοδοτικά προϊόντα;

Τα προσωπικά συνταξιοδοτικά προϊόντα δίνουν την επιλογή στους καταναλωτές να αποταμιεύσουν χρήματα για τη συνταξιοδότησή τους. Είναι εθελοντικά και συμπληρωματικά σε σχέση με αυτό που δικαιούται κανείς να λάβει από το δημόσιο συνταξιοδοτικό σύστημα και από τις εισφορές του εργοδότη του.

Δεν είναι υποχρεωτικά, ωστόσο μπορούν να αποδειχθούν πολύ χρήσιμη πηγή έξτρα εισοδήματος όταν φτάσει η ώρα της συνταξιοδότησης. Τα χρήματα που αποταμιεύονται σε αυτά τα προϊόντα επενδύονται σε χρηματοδοτικά μέσα.

Υπάρχουν πολλά προσωπικά συνταξιοδοτικά προϊόντα στις αγορές των ευρωπαϊκών χωρών τα οποία έχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Το πανευρωπαϊκό προσωπικό συνταξιοδοτικό προϊόν (ΠΕΣΠ), στοχεύει στην παροχή μιας απλή εναλλακτικής, με τυποποιημένα χαρακτηριστικά και καθαρά κόστη, που θα μπορούν να πουληθούν σε όλη την ΕΕ.

Η Sophie in ‘t Veld δήλωσε ότι πρωταρχικός στόχος είναι η ευρωπαϊκή εποπτεία του προϊόντος, να είναι ένα προϊόν που θα εμπιστεύονται οι άνθρωποι. Ένα προσωπικό, προβλέψιμο και οικονομικά αποδοτικό προϊόν συνταξιοδότησης, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία βρίσκεται κανείς.

Επιπλέον, έχει ένα σαφές σύνολο πληροφοριών που πρέπει να παραδίδονται στον αποταμιευτή καθώς και υποχρεωτικές συμβουλές προκειμένου ο καταναλωτής να γνωρίζει τι αγοράζει και τι μπορεί να περιμένει.

Οι καταναλωτές θα επωφεληθούν επίσης από την ενίσχυση τη δυνατότητας διασυνοριακής μεταφοράς, καθώς θα μπορούν ενώ εργάζονται σε άλλη χώρα να εξακολουθούν να αποταμιεύουν χρήματα με τον ίδιο πάροχο.

Στο μεταξύ οι πάροχοι του ΠΕΣΠ θα μπορούν να πωλούν τα προϊόντα τους σε μια πιο διευρυμένη αγορά και να πετύχουν οικονομίες κλίμακας.

Σύμφωνα με έκθεση την οποία παραθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία στην αγορά ατομικών συντάξεων ενδέχεται να τριπλασιαστούν έως το 2030, φτάνοντας τα 2,1 τρισεκατομμύρια ευρώ, λόγω της εισαγωγής των ΠΕΣΠ.

Οι αποταμιευτές θα έχουν τη δυνατότητα να διαλέξουν ανάμεσα σε διαφορετικές επενδυτικές επιλογές, επισημαίνοντας το επίπεδο ρίσκου που διατίθενται να πάρουν. Προβλέπεται επίσης η ύπαρξη μιας προκαθορισμένης επιλογής με ανώτατο όριο προμήθειας 1% του ετήσιου συσσωρευμένου κεφαλαίου. Θα μπορούν, επιπλέον, να μεταπηδήσουν σε άλλους προμηθευτές παρόμοιων προϊόντων με ανώτατο όριο κόστους. 

Τα φορολογικά κίνητρα είναι σημαντικά για την προώθηση των προσωπικών συνταξιοδοτικών προϊόντων. Σε ξεχωριστή πρότασή τους στο Συμβούλιο, οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν ότι τα ΠΕΣΠ, θα πρέπει να επωφεληθούν από προτιμησιακή φορολογική μεταχείριση μέσω της εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών.

Αφού το Συμβούλιο εγκρίνει τους νέους κανόνες, ο κανονισμός θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα τεθεί σε ισχύ 20 μέρες αργότερα. Θα εφαρμοστεί 12 μήνες μετά τη δημοσίευση των σχετικών κατ’εξουσιοδότηση πράξεων.

Facebook Comments

POST A COMMENT.