Αθήνα: 1ο Forum Κυκλικής Οικονομίας

2c8ce24532a7b343975266dfc24a0d6c

Με αφορμή τη μετάβαση της χώρας μας στην εποχή της Κυκλικής Οικονομίας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας, διοργανώνουν στις 8 και 9 Απριλίου 2019, το 1ο Forum Κυκλικής Οικονομίας.  

Στο διήμερο αυτό συνέδριο, θα παρουσιαστούν η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυκλική Οικονομία, αλλά και καινοτόμες πρακτικές, σημαντικά παραδείγματα επιχειρηματικότητας και χρηματοδοτικά εργαλεία.

Επίσης, κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου,  θα παρουσιαστούν οι 34 δράσεις της Εθνικής Στρατηγικής της Ελλάδας για την κυκλική οικονομία.

Το Forum θα αποτελέσει ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων πάνω σε σημαντικά ζητήματα, όπως ο τρόπος εισαγωγής της κυκλικής οικονομίας στη χώρα μας, η δυνατότητα συμβολής της στα θέματα της διαχείρισης αποβλήτων και της δημιουργίας θέσεων εργασίας, η παραγωγή υπεραξίας μέσω νέων και καινοτόμων επιχειρηματικών προτύπων, καθώς και η παρουσίαση αποδοτικών πρακτικών από οργανισμούς και επιχειρήσεις της χώρας μας, που συνιστούν παραδείγματα κυκλικής οικονομίας.

Η χώρα μας είναι μία από τις 10 ευρωπαϊκές χώρες που διαθέτουν Εθνική Στρατηγική Κυκλικής Οικονομίας.

Το πρώτο αυτό Συνέδριο Κυκλικής Οικονομίας, που αποτελεί βήμα διαλόγου με την κοινωνία και την αγορά, έρχεται σε συνέχεια μιας σειράς ενεργειών, όπως η έγκριση του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία, η ένταξη της Κυκλικής Οικονομίας στην Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική, η έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία και του διετούς επιχειρησιακού Σχεδίου από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, η έγκριση και διατύπωση Γνώμης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, η συζήτηση της Στρατηγικής στη Βουλή και η κατάθεση της Εθνικής Στρατηγικής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Την εναρκτήρια ομιλία θα εκφωνήσει ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κος Σωκράτης Φάμελλος, ενώ θα συμμετέχουν επίσης Υπουργοί πολλών παραγωγικών Υπουργείων, καθώς και εθνικοί παραγωγικοί φορείς.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκπροσωπηθεί από τον Γενικό Διευθυντή Περιβάλλοντος, Daniel Calleja Crespo, ενώ το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αίγλη Ζαππείου.

Facebook Comments

POST A COMMENT.